หนองบัวลำภู – ชาวศรีบุญเรือง รวมน้ำใจช่วยกาชาด

 


วันนี้(20 ธค.66)ภายในบ้านพักนายอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วย นางรุจิรา จรกระโทก ผู้ช่วยนายกเหล่าชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าคหบดี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง กลุ่มสตรีอำเภอศรีบุญเรือง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร จักรยาน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และเงินสด โดยมีส่วนราชการนำอาหารเครื่องดื่มมาสนับสนุนสำหรับผู้มาบริจาค
ซึ่งทุกปีเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู จะจัดให้มีกิจกรรมออกร้านกาชาด โดยการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล และร้านมัจฉากาชาดภายในงาน เพื่อหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ การสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในด้านการรับบริจาคโลหิต และกิจกรรมสาธารณะการกุศลต่างๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยเมื่อวันที่ 19 ธค 66 ในช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วย นางรุจิรา จรกระโทก ผู้ช่วยนายกเหล่าชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอศรีบุญเรือง กลุ่มพลังสตรีในเขตอำเภอศรีบุญเรือง และ ผญบ.และ ผช.ผญบ.ในเขตตำบลเมืองใหม่ ร่วมกันเดินตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด พร้อมมีพ่อค้าคหบดีในเขตเทศบาลตำบลโนนสงเปลือย ร่วมกันบริจาคทรัพย์สิน อุปกรณ์ไฟฟ้าและเงินสดบริจาคสนับสนุนกิจกรรมกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ก่อนที่จะนำสิ่งของบริจาคทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากชาวอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู