เลย (ชมคลิป) เกษตรกรภูเรือวอนช่วยซื้อต้นคริสต์มาสเหตุเศรษฐกิจตกต่ำ


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองแซง หมู่ 2 บ้านหนองแซง ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย นางอารีรัตน์ ศิริโชติ เกษตรอำเภอภูเรือ เชิญสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม่ประดับแปลงใหญ่ตำบลสานตม และ กลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกไม่ประดับแปลงใหญ่ตำบลหนองบัว อ.ภูเรือ กรณีการจำหน่ายต้นคริสต์มาส มีปริมาณหลงเหลือขายไม่ออก เช่นทุกปี โดยมี ปลัดอำเภอประจำตำบลสานตมและตำบลหนองบัวตัวแทนนายอำเภอภูเรือ ปลัดตำบลสานตม ทีมงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมหารือ แก้ไข
นางอารีรัตน์ ศิริโชติ เกษตรอำเภอภูเรือกล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ ได้รับแจ้งจากเกษตรกรผู้ปลูกคริสต์มาสว่า ในช่วงนี้มีปริมาณต้นคริสต์มาสที่จำหน่ายไม่ได้ เหลือคงค้างในสวนของสมาชิกกลุ่มเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก กลุ่มลูกค้าเก่าที่เป็นหน่วยงานเอกชน ห้างร้าน และลูกค้าทั่วไป ลดจำนวนการสั่งซื้อตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และหน่วยงานราชการ ติดเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ยังไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎร ทำให้ไม่สามารถจัดงบประมาณมาซื้อไปตบแต่งสถานที่ทำงาน และจัดสังสรรค์ ช่วงเทศกาลคริสต์มาส เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เหมือนเช่นทุกปี จึงชะลอการจัดกิจกรรมเทศกาลและการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ราชการต่างๆ ประกอบกับ ต้นคริสต์มาสเป็นพืชที่มีความสวยงามเฉพาะช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายน – มีนาคม) จึงจำเป็นต้องเร่งจำหน่ายให้ทัน โดยมีต้นคริสต์มาสสีแดงคงเหลือประมาณ 275,000 ต้น ต้นคริสต์มาสสีชมพูคงเหลือ 310,000 ต้น
โดยที่ประชุมสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยอำเภอภูเรือ ทำหนังสือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการ หอการค้าจังหวัดเลย ช่วยอนุเคราะห์รับไปตบแต่งสำนักงาน หน่วยงาน ร้านค้าละ 1,000 บาท ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานทั่วประเทศช่วยรับซื้อ นอกจากนี้ยังเกษตรอำเภอภูเรือยังประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า เมื่อซื้อต้นคริสต์มาสไปแล้ว เมื่อหมดเทศกาล ต้นคริสต์มาสหมดช่วงฤดูหนาวแล้ว จะเปลี่ยนสีใบเป็นสีเขียว ท่านสามารถนำลงดินตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มไม่สูงมากนัก พอเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวในปีต่อไป ใบก็จะกลับมาเปลี่ยนเป้นสีแดงเหมือนเดิม และสามารถขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง
ท่านใดสนใจช่วยเหลือเกษตรกรสามารถติดต่อสั่งจองต้นคริสต์มาสอำเภอภูเรือสั่งซื้อได้ที่
นางเสถียร ธัญญารักษ์ 065-089-8129 (ประธานแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลสานตม), นางณัฐริกา ศรีสวัสดิ์ 089-570-4508 (ประธานแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ตำบลหนองบัว) ,นายเมธาสิทธิ์ ปาทำมา 089-526-4291 (ผู้ใหญ่บ้านหนองแซง หมู่ที่ 2 ตำบลสานตม) หรือที่เกษตรกรสวนคริสต์มาส 1. สวนป้าแป๋ว 0807629261, 2. สวนเฟิร์นคริสต์มาส0847983812, 3.สวนน้องบอม 0818711770, 4. สวนป้าน้อย 0928351573, 5. สวนป้าวรรณ 0879491259, 6. สวนแม่น้องมินท์ 0898408725, 7. สวนระพินคริสมาส 0807491449


8. สวนเป็นตา 0991255148, 9.สวนแม่อุ้ม 0862260016, 10. สวนแม่เอ้ 0804073621,
11. สวนแม่เมย์ 0806933840, 12. สวนแม่ฝ้าย 0872232125, 13. สวนแม่เจ 0872226854, 14. สวนแม่จิ๊บ 0641698948, 15. สวนภูริภัทร 0847922215, 17. สวนแม่วุ้นเส้น 0879115927, 18. สวนแม่นุ่น 0801865180, 19. สวนแม่ดิว 0810596334, 20. สวนแม่แพรวา 0986204942, 21. สวนแม่ยูมิ 0970054880, 22. สวนต้อยคริสต์มาส 0862283387, 23.สวนแม่น้องหมอก 0899427861, 24.สวนแม่น้ำตาล 0860216446 และ 25.สวนยายอ้อ 0862255913

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย