เลย (ชมคลิป) เทศบาลเมืองเลย จัดกิจกรรมแข่งเรือยาววิถีโค้งลำน้ำกุดป่องแห่งเดียวในประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ

เทศบาลเมืองเลย จัดกิจกรรมแข่งเรือยาววิถีโค้งลำน้ำกุดป่องแห่งเดียวในประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566
ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่สวนสาธารณะกุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน เปิดการแข่งขันเรือยาววิถีโค้งลำน้ำกุดป่อง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 9) ประจำปี 2566 โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นายนุรัตน์ พรหมดี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว
นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวรายงานว่า การแข่งขันเรือยาววิถีโค้งลำน้ำกุดป่อง เป็นกีฬาพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2566 นี้ เทศบาลเมืองเลยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 เพื่ออนุรักษ์พื้นบ้าน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างเสริมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความรักความสามัคคี ความสมานฉันท์ของหมู่คณะ รวมถึง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือยาวทางโค้งแห่งเดียวในประเทศไทยและแห่งเดียวของโลก ที่ได้รับความสนใจจากประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชมการแข่งขันจำนวนมาก
สำหรับในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 มีการแข่งขัน 2 ประเภท แบ่งเป็นประเภทไม่เกิน 30 ฝีพาย มีทีมเรือสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 ทีม และประเภทไม่เกิน 10 ฝีพาย มีทีมเรือสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 ทีม ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจทีมเรือ ทั้ง 24 ทีม ณ บริเวณลำน้ำกุดป่อง สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย