อุดรธานี – โรงเรียนห้วยเกิ้งวิทยาคาร จัดวิ่ง Huaykoeng Run For Dome Mini Marathon 2023 เพื่อหารายได้สร้างโดม และส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น  

โรงเรียนห้วยเกิ้งวิทยาคาร จัดวิ่ง Huaykoeng Run For Dome Mini Marathon 2023 เพื่อหารายได้สร้างโดม และส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น

ที่โรงเรียนห้วยเกิ้งวิทยคาร ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ว่าที่ร้อยเอกภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเกิ้งวิทยาคาร เผยว่า ทางคณะครูโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า และผู้ปกครองได้จัดการแข่งขันวิ่งรายการ Huaykoeng Run For Dome Mini Marathon 2023  วัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินรายได้ สมทบทุนสร้างโดมของโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของตำบลห้วยเกิ้ง และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และคนในชุมชน รักการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการสนองนโยบายการเป็นเมืองกีฬาของจังหวัดอุดรธานี Sport City โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง 10 km. และ 5 km. ผู้สมัครจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกทุกท่าน ระยะทาง 10 km. ค่าสมัคร 500 บาท รางวัล Over All ชาย/หญิง 1-3 รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 1000 บาท700 บาท ถ้วยรางวัลรุ่นอายุ 1-7 ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป

ระยะทาง 5 km. ค่าสมัคร 400 บาท รางวัล Over All ชาย/หญิง 1-3 รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท 700 บาท500 บาท ถ้วยรางวัล 1-5 ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี อายุ และอายุ 60 ปีขึ้นไป VIP ค่าสมัคร 1000 บาท รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกวิ่งได้ทุกระยะ แฟนซี วิ่งระยะใดก็ได้ถ้วยรางวัล 1-5 ผู้ประสงค์ซื้อเฉพาะเสื้อเพื่อร่วมทำบุญ ตัวละ 300 บาท

สมัครได้ที่ https://forms.gle/xGUPXkbadHBCorHc7    หรือติดต่อสอบถามผู้จัดงาน ครูอดิศักดิ์ กรีเทพ โทร.081-9650601 ครูพงษ์ทัศน์ นวลศรี โทร.081-8965702 ครูสามารถ สายืน โทร.089-5774241 ครูพันธุ์ลภ สืบกินนร โทร.098-1810548 ครูปิยะวัฒน์ อุ้ยปะโค โทร.099-4935466 และ TK SPORT โทร.065-749-5550