อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 เข้ารับการแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams)

กรมทหารราบที่ 13 เข้ารับการแข่งขันการแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) ระดับกองทัพบก ประจำปี 2566

ที่ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิสร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 นำกำลังพลกรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 เข้ารับการตรวจสอบและประเมินผลการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) ระดับกองทัพบก ประจำปี 2566 โดยมี พลตรี บุญสิน พาดกลาง รองแม่ทัพภาคที่ 2 และพลตรี นรธิป โพยนอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขัน “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) เป็นการฝึกทางทหารประกอบดนตรีหรือราชวัลลภเริงระบำ

ราชวัลลภเริงระบำนั้นมีลักษณะการปฏิบัติท่าฝึกทางทหารประกอบเข้ากับจังหวะของดนตรีซึ่งจะทำให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลาย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการผ่อนคลายที่อยู่ในกรอบในระเบียบ การฝึกจะเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา ความรัก ความสามัคคีในหมู่ทหาร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานคำสอน และแบบการฝึกโดยทรงพระราชทานวัตถุประสงค์ไว้ 3 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 เป็นการออกกำลังในลักษณะการออกกำลังอย่างต่อเนื่อง ประการที่ 2 เป็นการยืดหยุ่นร่างกาย และประการที่ 3 เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเมื่อมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13