หนองบัวลำภู – นายก อบจ.ชี้แจงหากถนนชำรุดพร้อมได้รับการแก้ไข

 

ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นำเครื่องจักรกลเร่งแก้ไขปัญหาถนนสายบ้านหนองหว้าน้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมลงพื้นดูการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองหว้าน้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นหลุ่ม โดยในวันนี้ อบจ.หนองบัวลำภูได้นำเครื่องจักรกลของอบจ.หนองบัวลำภู มาซ่อมแซมถนนเพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก


ดร.วุฒิพงษ์ฯนายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน แต่เนื่องจากเครื่องจักรกลที่มีจำนวนจำกัดจึงอาจทำให้ล้าช้าไปบ้าง และในอนาคตต่อไป อบจ.จะเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือเครื่องจักรเพิ่มอีก 2 ชุด เพื่อรองรับแก้ไขปัญหาถนนชำรุดในจังหวัดหนองบัวลำภูให้พอเพียง และที่ผ่านมาอบจ.หนองบัวลำภู ได้บูรณาการร่วมกับแต่ละ อปท. ในการซ่อมแซมถนนให้กับพี่น้องประชาชน โดยทาง อปท.ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วน อปท.ก็เติมน้ำมันในการซ่อมแซมถนน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 อบจ.หนองบัวลำภู ได้ของบอุดหนุนเฉพาะกิจมาดำเนินการ 9,500,000 บาท แต่ระยะทางที่ยาวเกินงบประมาณยังมีส่วนที่เสียหาย และในต้นปีที่ผ่านมาอบจ.ได้มาดำเนินการซ่อมแซมแล้วหลายครั้ง ผ่านไปไม่นานถนนพังอีก เนื่องจากถนนของอบจ.สามารถดำเนินการและรับน้ำหนักได้ประมาณ 20 กว่าตัน แต่ในช่วงกลางคืนจะมีรถบรรทุกหิน บรรทุกอ้อยก็จะวิ่งมาเกินน้ำหนักที่รับได้ คือ 40-60 ตันทำให้ถนนพังเสียหาย ยันการซ่อมแซมถนนอยู่ในแผนพร้อมดำเนินการ


นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอฝากรัฐบาลชุดใหม่การถ่ายโอนถนนมาลงที่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น อบจ. อบต. เทศบาล ของบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ เพราะตอนนี้ในความรับผิดชอบของ อบจ.หนองบัวลำภู มี 32 สาย ในแต่ละปีงบประมาณ ของบอุดหนุนเฉพาะกิจได้เพียงประมาณ 4 สายเท่านั้น ที่เหลือก็ซ่อมดำเนินการเอง และขอฝากทางจังหวัดหนองบัวลำภู เร่งการตั้งด่าน อยากจะเสนอแก้ไขปัญหาให้ตั้งด่านชั่งน้ำหนักอยู่หน้าโรงโม่หินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาได้บ้าง ดร.วุฒิพงษ์ฯกล่าว
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู