อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมหมอเดินเท้า ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมหมอเดินเท้า ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเจ้าหน้าที่ “ชุดหมอเดินเท้า” ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2566 โดยการให้บริการทางการแพทย์ ในพื้นที่ชุมชนบ้านเซ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยได้เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน, ผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่มีอาการเจ็บป่วยในพื้นที่ฯ พร้อมทั้งให้บริการทางการแพทย์ โดยได้เข้าตรวจสุขภาพในเบื้องต้น แจกจ่ายยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ตามอาการ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบกที่ว่า “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส” ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ โดยเฉพาะในด้านการแพทย์ การสาธารณสุข


จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกรมทหารราบที่ 13 และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ที่ได้เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมขึ้นในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส

#กรมทหารราบที่ 13