เกษตรเลย จัดการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น

 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย บ้านติดต่อ หมู่ 1 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายฉลอง อินทนนท์ เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางนันทิยา ศรีทัดจันทา หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และคณะกรรมการฯ ร่วมประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดเลย
ทั้งนี้ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดงน้อย ตำระดับจังหวัด ปี 2566 พื้นที่ จัดการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดงน้อย ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย เข้าร่วมการประกวด โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก ศดปช.ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมทั้ง ประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ ศดปช.ในจังหวัดเลย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /