ขอนแก่น – มข.จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ปีที่ 2

เมื่อคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น.งานบุญสมมาบูชานาค“สีฐานเฟสติวัล” 2023 ณ เวทีสร้างสรรค์ 2 ได้มีการการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ฉลอง 60 ปี มข.ในรอบชิงชนะเลิศ ดำเนินการจัดโดยสำนักบริการวิชาการ มข.ร่วมกับ ชมรมคนทำสื่อภาคอีสานโดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดเวที มี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  ประธานคณะกรรมการจัดการประกวดเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติ พร้อมคณะผู้บริหาร มข. คณะกรรมการตัดสิน แขกผู้มีเกียรติ มีผู้ชมเดินทางมาร่วมชมและเชียร์เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเวทีการประกวดยังได้มีการแสดงร้องเพลงโชว์จาก น.ส.กุลณัฐ หงษ์ศรีเมือง (เดียร์ กุลณัฐ)มิสแกรนด์ศรีสะเกษ2023,นางสาวภัคจีรา พุทธา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวาน สีฐานเฟสติวัล” ประจำปี 2565 ประเภทหญิง,เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม ไชยเสนา ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเยาวชน ลูกทุ่งเกษตรฯปี 66,เด็กหญิงนงค์เพชรนภา พัฒนนันท์ดีลีตน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทเยาวชน ลูกทุ่งเกษตรฯปี 66 มาร่วมขับร้องเพลงโชว์อีกด้วย

ด้าน รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด ได้กล่าวในรายงานว่า “สำหรับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ฉลอง 60 ปี มข.  ในงานบุญสมมาบูชานาค“สีฐานเฟสติวัล” 2023 นั้น จัดขึ้นเป็นปีที่ 2   มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานเพลงไทยลูกทุ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้แสดงออกทางด้านดนตรีให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพ

สำหรับการประกวดในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทชาย และประเภทหญิง โดยมีผู้ที่สนใจส่งคลิปวิดีโอในการสมัครจำนวน 75  คน ชาย 47 คน และหญิง 28 คน  และทำการคัดเลือกตัดสินรอบคัดเลือก     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566   ให้เหลือประเภทละ 10 คน เพื่อทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้  โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าประกวดจะทำการประกวดคนละ 2 เพลง เพลงช้าและเร็ว โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก นำเสียง อักขระ จังหวะ ลีลา บุคลิกภาพ และการแต่งกาย”รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ดร.ชูชาติ  กมลเลิศกล่าวรายงาน

ทางด้านนายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวเปิดว่า “ด้วยความยินดีและชื่นชมการดำเนินการจัดกิจกรรมในวันนี้ มข.ปีนี้จัดงานฉลอง 60 ปี “สีฐานเฟสติวัล” 2023 ได้ยิ่งใหญ่มาก สำหรับเพลงลูกทุ่งนั้นอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานแล้วทุกคนเกิดมาก็จะได้ยินเพลงลูกทุ่งทุกคน ถือว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้านการรับฟังเพลงเพื่อรับฟังเพื่อสร้างความบันเทิงสะท้อนวิถีของชาวบ้านได้ตรง อีกทั้งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนองนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับซอฟพาวเวอร์ โดยทาง มข.นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีฯและ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอให้ยกระดับกิจกรรมนี้ขึ้นอีกต่อไป อาจจะประสบความสำเร็จอย่างประเทศเกาหลี หรือญี่ปุ่นก็ได้ วันนี้กิจกรรมนี้ที่ทาง อ.ชูชาติ กมลเลิศ จัดฯถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะไปสู่ซอฟพาวเวอร์การแสดงดนตรีทางภาคอีสานได้รับความนิยมไปแล้วทั่วทุกภาคทุกคนชื่นชอบ อีกทั้งจะเห็นการพัฒนาของการแสดงวงหมอลำดีมากๆ ได้รับความนิยมมีผู้คนเข้าชมเป็นจำนวนมากสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำสร้างมูลค่าเป็นอย่างมาก ที่สำคัญเข้าถึงวิถีชีวิตชาวบ้านได้อย่างลึกซึง สำหรับงานการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล”อย่าหยุดแค่นี้ ให้ถื่อว่านี้ถือจุดเริ่มต้นของการสร้างซอฟพาวเวอร์ให้กับเพลงลูกทุ่งอีสาน ให้มีการสนับสนุนและขับเคลื่อนดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปทุกปี”นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกล่าว

          สำหรับการประกวดฯมีคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ประกอบไปด้วย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  ประธานคณะกรรมการฯ,อาจารย์บัญชา พระพล ,นางเบญจมาภรณ์ มามุข ,รองศาสตรารจารย์หิรัญ  จักรเสน,อาจารย์ขวัญอ้อม  กิ่งหลักเมือง สำหรับผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวาน สีฐานเฟสติวัล”ประจำปี  2566 มีดังนี้

ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ปีที่ 2    รางวัลประเภทชาย   รางวัลชนะเลิศ  นายชินวัฒน์ อรัญทม    ชนะเลิศ  ได้รับทุนการศึกษา  10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 นายปุริศ  ยะสูงเนิน     รองชนะเลิศ อันดับที่ 1   ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 นายชาญณรงค์  ทองศรี  รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลชมเชย  นายณัฏฐกิตติ์  ศรีจันทึก  ชมเชย   ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลชมเชย   นายสุทธิพงศ์  สอดโสม  ชมเชย  ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงสนแว่วหวานสีฐานเฟสติวัล” ปีที่ 2รางวัลประเภทหญิง รางวัลชนะเลิศ   นางสาวจารุพร ไกลถิ่น   รางวัลชนะเลิศ    ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1   นางสาววรรณิดา  ตันตะราวงศา   รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2   นางสาวประติมา  คืดนอก   รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลชมเชย    นางสาวพรทิพย์  หัวดอน    ชมเชย  ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลชมเชย    นางสาวสุธินี  หาทรัพย์      ชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปจะเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและการประกวดวงดนตรีสตริงสากล ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567  ดำเนินการจัดโดยชมรมคนทำสื่อภาคอีสานและคณะเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้กำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  26 มกราคม- 4  กุมภาพันธ์ 2567 ที่จะถึงนี้