ขอนแก่น – หลวงพ่อสายทอง นำพุทธศาสนิกชน ร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธฯ โรงพยาบาลสิรินธร

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม นำพุทธศาสนิกชน ร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธฯ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 16 มิ.ย.66 ที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ นายอำเภอบ้านแฮด พญ.นภาพร สิงขรเขียว ผอ. รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ผู้เคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อสายทอง รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ได้พร้อมใจกันจัดสร้างขึ้น เพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ 10 อำเภอตอนล่างของจังหวัดขอนแก่น

พญ.นภาพร สิงขรเขียว ผอ.รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โรงพยาบาลให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านแฮด และบางส่วนของ อ.เมืองขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่รับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่ต้องการรักษาอาการเจ็บป่วยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จากโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอในพื้นที่อำเภอโซนใต้ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีประชากรกว่า 600,000 คน และจากการให้บริการทางการแพทย์พบว่า มีประชาชน รวมทั้งมีพระภิกษุ-สามเณร ทั้งจากอำเภอบ้านแฮด และอำเภอใกล้เคียงเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนบางครั้งพระภิกษุ-สามเณรต้องนอนปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป การดำเนินการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธและแพทย์แผนไทยนี้ ไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด โดยอาคารแห่งนี้จัดสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศที่มีต่อหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

“การดำเนินการก่อสร้างตึกนี้ เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ก่อสร้างเป็นไปตามแบบการก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้งบประมาณก่อสร้างรวมกว่า 150 ล้านบาท จากบทบาทหน้าที่ของการเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดังกล่าวนี้ จะทำให้โรงพยาบาลมีความพร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างครบถ้วนมากขึ้น ช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยที่ไปรับบริการที่ รพ.ขอนแก่น และ รพ.ศรีนครินทร์ ในเขต อ.เมืองขอนแก่น ได้ด้วย อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย และลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้ป่วยและญาติอีกด้วย” ผอ.รพ.สิรินธรฯ กล่าว.


นายไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน