พ่อเมืองเลยประชุมเตรียมงานประเพณีบุญซำฮะ

พ่อเมืองเลยประชุมเตรียมงานประเพณีบุญซำฮะ สักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง และบูชาพญานาคปู่ไหลคำมา ด้วยนางรำบวงสรวงกว่า 1 หมื่นคน


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานบุญซำฮะ สักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง และบูชาพญานาคปู่ไหลคำมา จังหวัดเลย โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาขาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ดร.ณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายนุรัตน์ พรหมดี รักษาการ ผอ.สวท.เลย นายตรีภัค เสริมภักดีกุล แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมประชุมฯ


การประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญสักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง เสริมสิริมงคลให้กับประชาชนชาวจังหวัดเลย เกิดความสามัคคี เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมทั้งเป็นการสืบสานจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยที่ประชุมกำหนดจัดงานในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 ที่ลานพญานาคปู่ไหลคำมา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กิจกรรมประกอบด้วย การสักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง ปู่ไหลคำมา การจัดมหรสพสมโภช และการรำบวงสรวงด้วยนางรำทั้ง 14 อำเภอ กว่า 10,000 คน ที่ถนนภายในสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ(กุดป่อง) ถนนเจริญรัฐ ถนนสำราญวิถี ถนนชุมสายและถนนนกแก้ว วงเวียนน้ำพุ อีกด้วยพิธีสะเดาะเคราะห์บ้าน สะเดาะเคราะห์เมือง (ประเพณีบุญชำฮะ) ประจำปี 2566

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย