หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ประชุม เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดเลย คัด 6 ชนิดกีฬา รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ส่งแข่งกีฬาแห่งชาติ

เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดเลย 6 ชนิดกีฬา
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ระหว่างวันที่ 3 -16 มิถุนายน 2566 ก่อนเป็นนักกีฬาตัวแทนภาค 3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 66 ณ จังหวัดกาญจนบุรี“กาญจนบุรีเกมส์”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมนครเขื่อนขันธ์ อาคาร 6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภูนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ร่วมกับจังหวัดเลยใน 6 ชนิดกีฬาระหว่างวันที่ 3 – 12 มิถุนายน 2566 ณ สนามการแข่งขันในจังหวัดหนองบัวลำภู รวมถึงสถานที่พักกีฬา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 3 “เมืองเลยเกมส์” ในระหว่างวันที่ 3-16 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดเลย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ที่จังหวัดกาญจนบุรี “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566

นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสืบเนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)มอบหมายให้จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 3 “เมืองเลยเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-16 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดเลย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ที่จังหวัดกาญจนบุรี “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566 และคณะกรรมการกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู มีมติเห็นชอบให้จังหวัดหนองบัวลำภู เสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดเลยในชนิดกีฬาที่มีความพร้อม โดยเบื้องต้น คณะกรรมการกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู มีมติเห็นชอบให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันใน 6 ชนิดกีฬาประกอบด้วย กีฬาชักกะเย่อสากล กีฬาเพาะกาย กีฬามวยปล้ำ กีฬาหมากล้อม กีฬายูยิตสู และกีฬาวูซู และกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 12 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬาที่จังหวัดหนองบัวลำภู กำหนด

ด้านนายวิระชาติ จันดี ผอ.สำนักงาน กกท.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับ 6 ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันภายในจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมสนามวันเวลาสำหรับการแข่งขันไว้ดังนี้ กีฬาเพาะกาย จะจัดขึ้นที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2566 กีฬาหมากล้อม กีฬายูยิตสู และกีฬาชักกะเย่อสากล จัดขึ้นที่สนามโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร วันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2566 กีฬามวยปล้ำ จัดขึ้นที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (ชุมชนบ้านวังหมื่น)วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2566 และกีฬาวูซู จัดที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2566 ซึ่งประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมให้กำลังใจนักกีฬาของจังหวัดหนองบัวลำภูได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ในขณะที่นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าในระหว่างที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้ามาพักและร่วมการแข่งขันเกือบ 3,000 คน จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือน ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู สมาคมธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้ความเชื่อมั่นว่า พร้อมเพื่อรองรับนักกีฬาและผู้มาเยือนในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังได้มีการบูรณางานต่าง ๆ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงาน กทท.เลย) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีส่วนสนับสนุนในด้านการท่องเที่ยว อีกทั้ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู และสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู ในด้านการประชาสัมพันธ์ จึงขอฝากเชิญชวนให้ชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวสนใจกลับมาเที่ยวหรือประชาสัมพันธ์ที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู ต่อไปด้วย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู