หนองคาย – เอาใจเด็กก่อนเปิดเทอม จัดกิจกรรมเปิดค่ายศิลปะที่เด็กๆชอบ ทิ้งมือถือหันหน้าเข้าร่วมกิจกรรมกล้วย กล้วย แบบพอเพียง

 


ที่ชมรมเด็กบ้านศิลป์ไทย จังหวัดหนองคาย เปิดค่ายศิลปะชื่อว่า ค่ายศิลปะเรื่องกล้วย กล้วย ซึ่งจัดขึ้นที่บ้านศิลป์ครูแดง ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทย ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ครูแดงบ้านศิลป์ไทย หรือ นายเฉลิมศักดิ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ เป็นผู้จัดกิจกรรม เรื่องกล้วย กล้วย เพื่อให้เด็กๆ หรือผู้ปกครอง ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศวิถีชนบท ซึ่งได้บูรณาการเข้าด้วยกัน เป็นการศึกษาวิถีชีวิตของคนในชนบท มีเด็กมาร่วมทำกิจกรรม อายุตั้งแต่ 4 ขวบ -12 ปี ซึ่งกิจกรรมมีหลากหลาย อย่างแรกคือ ครูแดง พาเด็กไปเรียนรู้ลักษณะของต้นกล้วยผลกล้วยและของเล่นที่ทำจากต้นกล้วย สามารถแยกขนาดและรูปทรงของกล้วยที่แตกต่างกันได้พร้อมแทรกเรื่องศิลปะอนุรักษ์วิถีชีวิตชนบทและพันธุ์กล้วยของไทย และจดจำลักษณะของต้นกล้วยผลกล้วย ที่เห็น นำมาวาดภาพสิ่งที่ประทับใจในระหว่างการเล่นของเล่นพร้อมแต่งเติมจินตนาการลงไปในผลงานภาพวาดระบายสีพื้นฐานแบบง่ายๆ และเทคนิคการลงสีแบบต่างๆ ตามจินตนาการของตนเองได้ ส่วนผลกล้วยก็นำไปประกอบอาหารรับประทาน เด็กๆตื่นเต้นและสนุกสนานกับการเล่นของเล่นที่ทำจากส่วนต่างๆของต้นกล้วย
การจัดกิจกรรมค่ายศิลปะเรื่องกล้วย กล้วย ครั้งนี้ มี นายทศพล ธรรมเรืองฤทธิ์(ครูสดใส) นางนุชนาฎ ธรรมเรืองฤทธิ์(ครูน้อย) และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม
นายเฉลิมศักดิ์ หรือ ครูแดงบ้านศิลป์ไทย ครูสอนศิลปะ ผู้สร้างเด็กและเยาวชน คว้ารางวัลศิลปะเหรียญทองระดับโลก กล่าวว่า ชมรมศิลปะเด็กบ้านศิลป์ไทยก่อตั้งปีพ.ศ.2537 ตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้านทุ่งศิลป์ครูแดงบ้านเลขที่124หมู่3ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เนื้อที่ 19ไร่เศษ มีบริเวณในการศึกษาหาความรู้การดำรงชีวิตวิถีชนบทของคนอีสานครบวงจร และตนเหลือเวลา 5 เดือน ตนก็จะเกษียณราชการใน กันยายน 2566 นี้ ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองรอคอยที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนศิลปะนอกห้องเรียน จะมีโอกาสได้ชื่นชมผลงานของลูกหลานเต็มที่เดือนเดือนละครั้งสองครั้งตามฤดูกาลในแต่ละเดือนจัดทุกเดือนตลอดปีวนไปเวียนมาครบวงจร

พันธลภ แสงทอง:อภิชาติ แสงรุ่ง จังหวัดหนองคาย