(ชมคลิป) กกต.หนองบัวลำภู ติวเข้มว่าที่ ส.ส.

 


ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 10 เมย.66 ณโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติและข้ออห้ามไม่ให้ผู้สมัคร ส.ส.และ ผู้ช่วยหาเสียง ส.ส.ในช่วงการหาเสียงตามพระราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งที่ถูกต้อง แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้ง ๓ เขตเลือกตั้ง ตามโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนพื้นฐานของการเลือกตั้ง กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีว่าที่ ส.ส. ผู้สนับสนุน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ สื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว มี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง ๓ เขตเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย
นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวในการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมาถึงในวันที่ 14 พค.66 สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งสิ้นจำนวน 17 พรรค ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยสร้างไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยภักดี พรรคพลังสังคมใหม่ พรรคแรงงานสร้างชาติ พรรคพลัง พรรคเพื่อชาติ พรรครวมแผ่นดิน พรรคช่วยชาติ พรรคคลองไทย พรรคพลังปวงชนไทย โดยจังหวัดหนองบัวลำภู แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 3 เขต มี ส.ส. ได้ 3 คน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 40 คน แบ่งเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัคร 13 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัคร 14 คน และ เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัคร 13 คน ซึ่งจากนี้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องให้ความสำคัญกับการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งทีจะมาถึงเพื่อให้ถึงเป้าหมายร้อยละ 80
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู

Related posts