ทั่วไทย – อาชีวะ ส่งมอบนวัตกรรมสุดว้าวว !! “ไม้ง่ามระงับเหตุ” แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การันตีผลงานนักศึกษา

อาชีวะ ส่งมอบนวัตกรรมสุดว้าวว  “ไม้ง่ามระงับเหตุ” แก่สำนักงานตำรวจแห่งขาติ การันตีผลงานนักศึกษา สร้างสรรค์สู่นวัตกรรมพร้อมใช้งานได้จริง

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ส่งมอบ “ไม้ง่ามระงับเหตุ”ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย นาย ชลัท อุยถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในการระงับเหตุ โดยกำหนดแนวคิดหลักในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันว่าต้องเป็นเครื่องมือที่ “สะดวกต่อการใช้งาน ง่ายต่อการเก็บและถอดประกอบ ใช้วัสดุภายในประเทศ และราคาไม่แพง” เพื่อเป็นเครื่องมือในการระงับเหตุประจำรถสายตรวจทุกคันอย่างเพียงพอ สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถระงับเหตุและอำนวยความปลอดภัยให้ประชาชนได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

การพัฒนานวัตกรรมนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. ปี 2565 โดยทีมนักศึกษา นักวิจัย-นักประดิษฐ์จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับเหตุสู่การพัฒนานวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานจริง เหมาะสมกับการเข้าระงับเหตุ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ