มหาสารคาม-ว่าที่ผู้สมัคร พรรคไทยสร้างไทย มหาสารคาม เขต 1 เดินหน้า ขอโอกาส ชูบทบาทของสตรีขับเคลื่อนบ้านเมือง

ว่าที่ผู้สมัคร พรรคไทยสร้างไทย มหาสารคาม เขต 1 เดินหน้า ขอโอกาส ชูบทบาทของสตรีขับเคลื่อนบ้านเมืองขอโอกาสเลือกนักการเมืองผู้หญิง เข้าไปมีบทบาท เป็นปากเป็นเสียงทำงานแทนประชาชน


นางสาว นงลักษณ์ ทุงจันทร์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.มหาสารคาม เขต 1 พรรคไทยสร้างไทย เดินหน้า ชู บทบาทของสตรี ในวันที่ 8 มีนาคม นี้ ในนามของผู้หญิง ในบ้านเมืองของเรา มีสตรีที่มีบทบาทน่าเชิดชู ให้เกียรติ ให้ความสำคัญหลายคน ตนเองตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งพลังใจที่ทำให้ตนก้าวเข้ามาสู่สนามการเมือง คืออยากให้มีผู้หญิงเป็นสัดส่วนของการทำงานด้านการเมือง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เข้ามามีส่วนในการมีส่วนการทำงานด้านการเมืองมากยิ่งขึ้น ให้มีบทบาท อยากเป็นนักการเมืองผู้หญิง ที่เป็นตัวแทนของสตรี เข้ามาทำงานการเมืองให้กับพี่น้องประชาชน ในสังคมปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าจำนวนประชาชนผู้หญิง มีสัดส่วนมากกว่าผู้ชาย งานหลักๆ ในการขับเคลื่อนบ้านเมืองก็มาจากพลังของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นสตรีประจำหมู่บ้าน อสม. แกนนำสตรีที่มีบทบาท ซึ่งตนมีความภาคภูมิใจที่ได้เดินเคียงข้างหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย คุณหญิงหน่อย สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ซึ่งเป็นสตรีที่มีบทบาททางการเมืองเป็นอย่างมาก เป็นสตรีที่มีใจกล้าแกร่ง มีหัวใจให้กับประชาชน พร้อมทุ่มเทให้กับประเทศชาติและบ้านเมือง ตนจึงอยากจะฝากอนาคตการเมือง ขอให้พลังของผู้หญิง เลือกนักการเมืองผู้หญิง เข้าไปมีบทบาท เป็นปากเป็นเสียงทำงานแทนประชาชน