สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และมอบวุฒิบัตรแก่ ตชด.

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และมอบวุฒิบัตรแก่ ตชด.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 24 นาย ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ฝึกระหว่างวันที่ 20 -24 ก.พ. 66 ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ โดย นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ จัดขึ้น

โดยมี นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ นางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ นางชนกานต์ ลีพิบูลสวัสดิ์ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ร.ต.อ.วรินทร รัตน์ใหม่ หัวหน้าฝ่ายกำลังพลและกิจการพลเรือนที่ทำการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ รองผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 201 ร.ต.ท.ประยุทธ์ จันโทสุทธิ์ รองผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 202 ด.ต.หญิง เรณู ทองเลิศ ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่ ต.รุง นายคัดเนศวร์ โกมลศรี วิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ น.ส.ณภัค จักรางกูรวโรดม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

นางทัศนี กล่าวว่า การฝึกอาชีพเสริมในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมตามแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง คือ ตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ในวันนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการนำภารกิจของหน่วยงาน โดยในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ได้นำตำรวจตระเวนชายแดน ฝึกภาคปฏิบัติจริง โดยเดินสายไฟฟ้า เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ในอาคารพิพิธภัณฑ์ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า และซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่มารับบริการ จำนวน 10 ราย สำหรับในวันนี้ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการ Gig Worker โดยมีประชาชนสนใจสมัครฝึกอบรมด้านช่างตัดผมชาย เนื่องจากต้องการนำไปประกอบอาชีพเสริม เพราะในชุมชนอยู่ห่างไกลจากอำเภอกันทรลักษ์ ไม่ค่อยมีร้านตัดผม โดยสมัครทันที จำนวน 5 ราย และจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ทราบข้อมูลต่อไป

ด้าน ส.ต.ท.จักรกริช ชัยมงค์ ผู้ผ่านการฝึกอบรม กล่าวว่า การจัดโครงการลักษณะนี้ดีมาก ๆ เพราะส่วนใหญ่ตำรวจตระเวนชายแดน ได้รับการฝึกอบรมความรู้เฉพาะทาง เช่นยิงปืน หรืองานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ส่วนด้านทักษะด้านอาชีพ ยังไม่เคยได้รับการฝึกอบรมลักษณะนี้เลย จึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก เพื่อจะได้นำทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ ต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน