เลย (ชมคลิป) ‘ยกภูกระดึง’ ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการประชุมการนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วย มิสลัดสะหมัย สิละวง ดร.โรเบิร์ด มาสเตอร์ นายทวี หนูทอง พร้อมด้วย หัวหน้าอุทยานฯ พนักงานราชการสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติร่วมงาน
นายศุภมิตร จารุธัญลักษณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทย โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ซึ่งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการมรดกแห่งอาเซียนได้แจ้งกำหนดการประเมินอุทยานแห่งชาติภูกระดึงใน ระหว่างวันที่ 27-30 มกราคม 2566 ในนามผู้กำกับดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ได้กำหนดการประชุมโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 70 คน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการนำเสนอคุ้มครองดังกล่าว เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงความสำคัญในการนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน


โดยภายหลังการประชุม คณะผู้เชี่ยวชาญจะลงประเมินพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เพื่อตรวจดูสภาพข้อเท็จจริง ตามเกณฑ์การนำเสนอพื้นที่ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีลักษณะพิเศษทางธรณีสัณฐานที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น คือ มีลักษณะของภูเขาหินทรายยอดตัด (mesa) ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของทางน้ำผ่านเนื้อหินภูเขาที่มีความคงทนต่างกัน กลายเป็นลักษณะของภูเขายอดราบ ซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น เป็นหนึ่งเดียวในอาเซียน โดยจะเดินขึ้นภูกระดึง ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร เพื่อศึกษาระบบนิเวศด้านต่างๆ เช่น ระบบนิเวศระหว่างทาง ระบบนิเวศแหล่งท่องเที่ยวหน้าผา ( จากผาหมากดูก ถึงผาหล่มสัก) ระบบนิเวศแหล่งท่องเที่ยวน้ำตก(จากน้ำตกวังกวาง น้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ จนถึงน้ำตกธารสวรรค์) ระบบนิเวศป่าปิด และเดินลงภูกระดึงต่อไป


นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 กล่าวว่า สัตว์ป่า พืชป่า รวมถึงไม้ป่า เป็นองค์ประกอบพื้นฐานและองค์ประกอบที่สำคัญของระบบนิเวศ เป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการพัฒนา ที่ยั่งยืนของสังคมมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ชนิดพันธุ์ และป่าไม้จำนวนมากกำลังเผชิญกับภัยคุกคาม ที่รุนแรงและจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากการใช้ประโยชน์มากเกินไปและความเสื่อมโทรมของแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในเรื่องของการลดลงของจำนวนประชากร และป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตระหนักดีว่า พื้นที่อนุรักษ์และทรัพยากร ธรรมชาติที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษา เป็นสมบัติของประชาชนในประเทศ กรมฯ จึงทุ่มเท สรรพกำลัง และทรัพยากร ในการอนุรักษ์ รักษาทรัพยากร และดูแลคุ้มครองพื้นที่ เพื่อให้เป็นมรดกแก่สาธารณชนรุ่นต่อ ๆ ไป ดังนั้น การนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง


ด้านนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เนื่องจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีลักษณะภูมิประเทศ มีความโดดเด่น เป็นภูเขาหินทรายยอดตัด เป็นลักษณะของโครงสร้างทางธรณีวิทยา และภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปด้วย พรรณไม้นานาชนิด พันธุ์สัตว์ป่านานาพันธุ์ หน้าผา ทุ่งหญ้า ลำธาร และน้ำตก และยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำของ “ลำน้ำพอง” ซึ่งเป็นลำน้ำ สายสำคัญสายหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวปรารถนาที่หวังจะเป็นผู้พิชิตยอด ภูกระดึงสักครั้งหนึ่งในชีวิต การนำเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เพื่อเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ทั้งด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอันมีคุณค่า ที่ไม่ปรากฏในพื้นที่อื่น ๆ และด้านการจัดการพื้นที่ที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจากภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อีกทั้ง จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้เป็นที่ประจักษ์แก่เพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย นอกจากจะเกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมของประเทศแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครอง ของภูมิภาคอาเซียน อีกด้วย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย