ขอนแก่น (ชมคลิป) ชาวอำเภอหนองเรือ พร้อมใจจัดงาน “ฮีตฮอยอีสาน ของดีหนองเรือ”

ชาวอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมใจจัดงาน “ฮีตฮอยอีสาน ของดีหนองเรือ” ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมวิถีการดำรงชีวิต ที่เรียบง่าย ตามประเพณีอันดีงาม

ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองเรือ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานงาน “ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ” ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมวิถีการดำรงชีวิต ที่เรียบง่าย ตามประเพณีอันดีงาม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ (ฮีตฮอย) ซึ่งเป็นวิถีชุมชนคนหนองเรือ ที่เป็นมรดกสืบสานกันมาตั้งแต่ สมัยบรรพบุรุษ ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้รักษาไว้ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจภายในอำเภอหนองเรือ


นายกองโทพิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคีของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนชาวอำเภอหนองเรือ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2566  มีพิธีบวงสรวงการจัดงาน พิธีเปิดกิจกรรมไก่ย่างหนองเรือ การออก ร้านและจัดแสดงเฮือนโบราณอีสาน ตามวิถีชุมชนคนหนองเรือ เพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และนำผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีของเด่นแต่ละตำบลมาจำหน่าย ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การออกร้านของกิ่งกาขาดอำเภอหนองเรือ

การประกวดชุดฟ้อนรำ “สุดยอดวัฒนธรรมหนองเรือ ” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มจากท้องที่และท้องถิ่นในพื้นที่ จาก 10 ตำบล โดยแบ่งเป็น 5 ทีม การแข่งขันกีฬา ประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง การแสดงเยาวชน To Be Number One การแข่งขันเรือพาย การจัดรำวงย้อนยุค ไทหนองเรือ การแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ การเดินแบบแฟชั่นกิตติมศักดิ์ (ผ้าไทย)รวมทั้งการจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่น พร้อมเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจากชาวบ้านโดยตรง