ศรีสะเกษ(ชมคลิป) ผบ.นพค.53 นำกำลังเดินหน้ามอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

ผบ.นพค.53 นำกำลังเดินหน้ามอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ให้ ปชช. ย้ำทหารต้องเป็นที่พึ่งให้กับ ปชช. ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 65 ที่บ้านโนนเยาะ ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.อ.ธีระพล สาธรวิศิษฐ์ ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 หรือ นพค.53 เป็นประธานมอบโค จำนวน 5 ตัว แก่กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโค มอบผ้าห่มกันหนาวจากกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) จำนวน 22 ผืน ถุงยังชีพ จำนวน 22 ถุง ให้แก่พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จากนั้นได้เดินทางไปมอบผ้าห่ม ยา และเวชภัณฑ์ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 2 ชุด ที่มีอาการอาพาธ ภายในวัดบ้านโนนเยาะ ต.บึงมะลู พร้อมทั้งมอบอาคารบริการน้ำดื่มให้กับโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ และมอบอุปกรณ์ตัดผม และป้ายร้านตัดผม ให้กับ นางธินดารัตน์ บุญถูก ราษฎรบ้านหนองศาลาใต้ หมู่ที่ 8 ต.บึงมะลู ภายใต้โครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี 2566


พ.อ.ธีระพล สาธรวิศิษฐ์ ผบ.นพค.53 กล่าวว่า บก.ทท. โดย นพค.53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ส่งมอบโครงการดังกล่าว เป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2566 ให้กับประชาชน ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยส่งมอบโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่ ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อาทิ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยสนับสนุนการก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO จำนวน 3 หลัง ที่โรงเรียนตาแท่น โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ และโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ ให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงในชุมชนใกล้เคียงได้มีน้ำดื่มสะอาด เพียงพอ ถูกสุขอนามัย ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี

นอกจากนี้ยังมี โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม นทพ. โดยมอบแม่โคลูกผสม จำนวน 5 ตัว พร้อมคอกโค พันธุ์หญ้าเนเปียร์ ยาและเวชภัณฑ์ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และโครงการส่งเสริมอาชีพตัดผม โดยมอบเก้าอี้ตัดผม พร้อมอุปกรณ์ ให้กับ นางธินดารัตน์ บุญถูก ราษฎร บ้านหนองศาลาใต้ และถือโอกาสนี้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้าน และมอบสิ่งของเป็นผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพอีกด้วย ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา และต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน