บึงกาฬ – กาชาดบึงกาฬร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมมอบของให้กับผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย

 


นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมมอบของเยี่ยมให้กับผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ตามโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ป่วยผู้ทุพพลภาพ ผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermediate Care) ในปี 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565


พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 17 ชุด ให้กับผู้ประกันตนที่เจ็บป่วย ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ปวิณชัย บุญพิเชฐ //บึงกาฬ