อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมจิตอาสา Army Barber และ ชป.หมอเดินเท้า ร่วมกับ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกิจกรรมจิตอาสา Army Barber โดยได้ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ออกให้บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับ เด็กนักเรียน คนชรา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่บ้านหนองแวง ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ “Army Barber” เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้กับประชาชน และในวันเดียวกันนี้หน่วยได้จัดเจ้าหน้าที่ “ชุดหมอเดินเท้า” ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ดำเนินการลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัย, ยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ฯ จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างความประทับใจ ความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ กรมทหารราบที่ 13 และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ที่ได้จัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13