อุดรธานี – ร.13 พัน.2 มอบอาหารให้ประชาชนรอบค่ายฯ ” มีแล้วแบ่งปัน” 

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” โดยในครั้งนี้ได้มอบข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ โดยในครั้งนี้ได้จัดกำลังพลจิตอาสาชุด Army Delivery ดำเนินการนำข้าวกล่อง พร้อมด้วยน้ำดื่ม ออกมอบให้กับผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ ณ บ้านนาทราย ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยหน่วยได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจ และได้กล่าวขอบคุณกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารให้กับประชาชนโดยการจัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมแบบนี้ขึ้น


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13