หนองคาย (ชมคลิป)ชุดประสานงานชายแดนไทย – ลาว กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับกองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์ ฝึกซ้อม การลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

 


ที่ บริเวณริมแม่น้ำโขง บ้านจอมณี อำเภอเมืองหนองคาย กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย ชุดประสานงานชายแดนไทย – ลาว (จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์) พันเอกมงคล หอทอง รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ พันเอก บุนวาน พมมะวง หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อม การลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้ง 2 ประเทศ


การฝึกซ้อมการลาดตระเวนร่วมตามลำแม่น้ำโขง ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการแสดงถึงความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศ ที่ได้มีการร่วมกันจัดให้มีการลาดตระเวนทางน้ำร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามลำแม่น้ำโขงที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อทำให้ชายแดนไทย – ลาว เป็นชายแดนแห่งมิตรภาพ สันติภาพ และการร่วมมืออย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนไทย – ลาว บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์


พันเอกมงคล หอทอง รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี กล่าวว่า ในฐานะผู้แทน หัวหน้าชุดประสานงานชายแดนไทย – ลาว 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีข้อห่วงใย และเน้นย้ำในการปฏิบัติ ขอให้ระมัดระวังในการฝึกซ้อม การลาดตระเวนฯ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีปริมาณลดลง ทำให้มีสันทรายเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเดินเรือได้ การฝึกซ้อม การลาดตระเวนครั้งนี้ ขอให้ทั้งสองฝ่าย ร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ และเกิดความชำนาญในการปฏิบัติมากที่สุด

:ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ)แสงทอง-ปวีณา จังหวัดหนองคาย