เลย (ชมคลิป) กรมประชาสัมพันธ์ นำรถโมบายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่กิจกรรม “นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร” ลงพื้นที่

กรมประชาสัมพันธ์ นำรถโมบายประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่กิจกรรม “นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร” ลงพื้นที่จังหวัดเลย สร้างการรับรู้การเป็นเจ้าภาพประชุม APEC


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ลานด้านหน้าหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นางกฤษดา สิงห์สถิตย์ แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย นางเมตตา แสนอินอำนาจ แทนพัฒนาการจังหวัดเลย นายอนุพงษ์ จันทะคีรี แทนพาณิชย์จังหวัดเลย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ร่วมกิจกรรม “นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร” โดยมีการนำรถโมบายประขาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำ APEC มาจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ในครั้งนี้ พร้อมเล่นเกมส์ สแกนสแกน QR CODE ตอบแบบสอบถามลุ้นของรางวัลและบัตรกำนันมูลค่ากว่า 50,000 บาท บรรยากาศคึกคักสนุกสนาน


และที่โดมกิจกรรมโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา คณะผู้บริหาร ครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมกิจกรรม “”นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร” โดยมีนายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุจังหวัดเลย นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ เล่นเกมส์ บันทึกภาพ สแกนสแกน QR CODE รับของรางวัลและบัตรกำนันคูปองเงินสดกว่า 50,000 บาท น้องๆ นักเรียน ร่วมกิจกรรมอย่างตื่นเต้นและสนุกสนานมาก และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยยังได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจาก พันเอก อธิป แก้วดวงใหญ่ ผู้บังการหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 23 จำนวน 1,400 ขวด ในการสนับสนุนกิจกรรมอีกด้วย


ทั้งนี้ รถโมบายกิจกรรม “นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร” มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเลย ดังนี้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อำเภอเมืองเลย เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย
เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา อำเภอเมืองเลย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. ที่ถนนคนเดินเชียงคาน จังหวัดเลย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเชียงคานวิทยา อำเภอเชียงคาน
เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนธาตุวิทยาคม อำเภอเชียงคาน


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย