เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทส. จ.อุบลฯ นำอุปกรณ์ทำความสะอาดลงเรือ ฟื้นฟู โรงเรียน ที่จมอยู่กลางน้ำสูงกว่า 2 เมตร

เจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุบลราชธานี ได้ลงเรือ มุ่งหน้าไปสู่ โรงเรียนบ้านหาดสวนยา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งขณะนี้น้ำในพื้นที่แห่งนี้ยังท่วมสูงอยู่ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้นำอุปกรณ์ทำความสะอาดลงเรือไปด้วยเพื่อนำไปทำความสะอาดชั้น 2 ของโรงเรียน ซึ่ง มีโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก เนื่อจากจมอยู่กับน้ำเป็นเวลานาน ในขณะที่ชั้น 1 ยังทำความสะอาดไม่ได้ เนื่องจากนำยังท่วมสูงกว่า 2 เมตร นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุบลราชธานี ได้ลงสำรวจพื้นที่ของโรงเรียนแห่งนี้ฯ พบว่าอาคารของโรงเรียน เป็นอาคารไม้ซึ่งมีอายุหลายสิบปี เกรงว่าโคลนตมที่มากับน้ำจะสร้างความเสียหายให้กับอาคาร ทำให้ อาคารทรุดโทรม มีอายุการใช้งานที่สั้นลง ถ้าปล่อยไว้นานจะติดแน่น และล้างทำความสะอาดได้ยาก เมื่อน้ำลดจึงต้องรีบดำเนินการ เนื่องจาก ศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี มีอุปกรณ์ครบครัน และเจ้าหน้าที่ ที่มุ่งมั่นทำงาน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้อย่างเต็มที่และเข้มแข็ง และเข้าแก้ไขปัญหาได้ครบวงจร สะอาดเรียบร้อย ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแห่งนี้ เกิดจากการรวมใจเป็นหนึ่งของ 8 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ ซึ่งการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม นับเป็นภาระกิจที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข คอยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน ไม่ทอดทิ้งกันในยามที่ทุกข์ยากอีกด้วย.

ภาพ/ข่าว : (วิชิต) วัชรพล มีสวัสดิ์ อุบลราชธานี