เลย (ชมคลิป) ‘ข้าวหลามทิพย์’ ยาวที่สุด 9 เมตร เผาพร้อมข้าวหลามเล็กอีกพันกระบอก แจกจ่ายในงานบุญกฐิน

ข้าวหลามทิพย์ใหญ่ยาวที่สุด9เมตรและข้าวหลามเล็ก1,000 กระบอกในงานบุญกฐินพร้อมสวดมนต์ลงคาถาในข้าวหลามเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่วัดศรีทีปาราม บ้านฟากเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื่องด้วยคณะกรรมการวัด และชาวบ้านฟากเลยทุกคุ้ม ได้ร่วมกันจัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี ตามประเพณีที่เคยทำทุกปีของวัดศรีทีปาราม ในปี 2565 นี้ ทางวัดมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงจัดสร้างเสนาสนะสงฆ์ และเอื้อเฟื้อในธรรมวินัย ฉะนั้นทางคณะกรรมการวัด และชาวบ้านพร้อมศิษยานุศิษย์ จึงได้จัดงานขึ้นในวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2565 จึงได้จัดทำข้าวหลามใหญ่ยาวที่สุดในจังหวัดเลย จำนวน 1 กระบอก และข้าวหลามเล็ก จำนวน 1,000 กระบอก โดยมีพระครูสิทธิชัยโสภณ เจ้าอาวาสวัดศรีทีปาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางจรียาพร พัฒนชัยกุล แม่ดีเด่นจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ สวดมนต์ให้กับข้าวหลามทิพย์ใหญ่ยาวและข้าวหลามเล็ก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชานที่มาร่วมงานบุญกฐิน ได้กินแล้วอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว


นายจั่นเจา วิชิต อายุ 60 ปี รองประธานกรรมการวัดศรีทีปาราม บ้านฟากเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กล่าวว่า ข้าวหลามนี้ทำมาจากข้าว ซึ่งข้าวมีบุญคุณต่อคนไทย ซึ่งมีการทำมาตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว พอถึงหน้าหนาวจะเอาข้าวมาใส่บั้งเผาข้าวหลาม ตนเองเลยคิดว่าในการทำบุญกฐิน จึงคิดว่าจะทำให้ข้าวที่ทำให้เราเติบโตเลี้ยงชีพเรามา เราควรที่จะตอบสนองบุญคุณของข้าวด้วยการนำมาทำข้าวหลาม การที่เราทำข้าวหลามจะต้องไปเลือกไม้ไผ่บนภูเขา ไม้ไผ่ลำสวยๆ ความยาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าวที่เรามาทำ ซึ่งในระยะที่เกี่ยวข้าวใหม่ จะเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอม เหมาะที่จะนำมาเป็นข้าวหลามที่มีรถชาติอร่อยมากเป็นธรรมชาติ จึงได้มีแนวความคิดว่าทำอย่างไรในการทำบุญใหญ่ของวัด น่าจะเอาไม้ไผ่บนภูเขา และข้าวใหม่ ถ้าจะทำข้าวหลามขอให้ทำใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย และใหญ่ที่สุดในประเทศ จึงทำให้เกิดข้าวหลามบั้งนี้ขึ้นมา ด้วยความรักความสามัคคีของชุมชนบ้านฟากเลย นอกจากนี้ยังมีข้าวหลามเล็กจำนวน 1,000 บั้ง เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานบุญกฐินในครั้งนี้


สำหรับบั้งข้าวหลามใหญ่ยาวที่สุดในจังหวัดเลย และประเทศ ใช้ไม้ไผ่บ้าน ยาว 9 เมตร จำนวน 17 ปล้อง เส้นรอบวง 40 เซนติเมตร ส่วนประกอบของข้าวหลาม มีข้าวเหนียวใหม่ จำนวน 80 กิโลกรัม ข้าวโพด 10 กิโลกรัม เผือก 20 กิโลกรัม ถั่วแดง 15 กิโลกรัม น้ำตาล 25 กิโลกรัม และมะพร้าวกว่า 200 ลูก.

ธนโชติ ศรีบุญเรือง / จ.เลย