ตระการพืชผล จับมือ ททท. จัดแข่งเรือ 9 ฝีพาย ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ชมคลิป)

ที่ ห้องประชุมเทศบาลตระการพืชผล นายธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตระการพืชผล แถลงข่าวกิจกรรม แข่งเรือออกพรรษา ตระการพืชผล ประจำปี 2565 ในวันที่ 23 – 24 ตุลาคม 2565 ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองชูหลุ (ด้านทิศตะวันออก) โดยไฮไลท์สำคัญเป็นกิจกรรมการแข่งเรือ 9 ฝีพาย ถือเป็นรายการการแข่งเรือ 9 ฝีพาย ที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด โดยกิจกรรม การแข่งเรือ 9 ฝีพาย ของ อำเภอตระการพืชผล มีการจัดกิจกรรม มาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 50 ปี แล้วนางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีเทศบาลตระการพืชผล กล่าวว่า กิจกรรม แข่งเรือออกพรรษา ตระการพืชผล ประจำปี 2565 ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ งานประเพณี การแข่งเรือ 9 ฝีพาย ถือเป็นกิจกรรมแข่งเรือ 9 ฝีพาย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วม แข่งขันจากทั่วประเทศ และถือเป็นรายการการแข่งเรือ 9 ฝีพาย ที่มีจำนวนสมัครมากที่สุด โดยกิจกรรม การแข่งเรือ 9 ฝีพายของอำเภอตระการพืชผล มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 50 ปี และกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็น การประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สามารถต่อยอดการในการทำเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อดึงดูด นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีโบราณจากตัวแทนชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ การออกบูธแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมการตักบาตร การปล่อยปลาจำนวน 2 ล้านตัว การแสดงพื้นบ้านจากตัวแทนชุมชน และการแสดงดนตรีจาก หมอลำพื้นบ้านและศิลปีนที่มีชื่อเสียง โดยงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอตระการพืชผล เทศบาลตำบลตระการพืชผล รวมทั้งหน่วยงานใน
ภาครัฐและเอกชน และชาวบ้านชุมชนในเขตอำเภอตระการพืชผล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสร้างการกระจายรายได้และกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ด้วยการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าพื้นถิ่น โดยคาดการณ์จะมีผู้เข้าร่วมงานและ ได้รับทราบกิจกรรมผ่านทางสื่อต่าง ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนและสร้างรายได้ในกิจกรรมครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทนายธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถือเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่มีนโยบายในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยมีนโยบายการการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิญวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชาวไทย ที่มีกิจกรรมที่มีประวัติความเป็นมาและการได้ความน่าสนใจจากพี่น้อง การแข่งเรือถือเป็นกิจกรรมของคนไทย ที่มีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศทุกภาค แต่ กิจกรรมแข่งเรือฝีพาย 9 คนที่ใหญ่ที่สุด อยู่ที่ตระการพืชผล ดังนั้นถือว่า กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่อยากให้ทุกอำเภอสร้างกิจกรรมเพื่อสนับสนุน ท่องเที่ยวที่และ จัดเส้นทางการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพื้นถิ่นตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสตลอดทั้งปี สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นจำนวนมากและถือเป็นการกระจายรายได้ มีสู่ภูมิภาคมากขึ้น

ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานีรายงาน