ศรีสะเกษ – เร่งสำรวจนาข้าวจมน้ำเสียหาย เพื่อเตรียมเยียวยาภายใน 90 วัน

 

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงสำรวจนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมเสียหายในเขตตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมทำความเข้าใจแก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และให้เกษตรตำบลเร่งตรวจสอบและกรอกข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องก่อนรวบรวมส่งไปยังอำเภอและจังหวัด พิจารณาอนุมัติเงินเยียวยาภัยพิบัติภายใน 90 วัน

โดยนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมร่วม 2 อาทิตย์บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านตำแย ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ส่วนใหญ่เสียหาย 100 เปอร์เซนต์ และ เสียหายเป็นวงกว้าง อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยาไร่ละ 1,340 บาท ไม่เกินครอบครัวล่ะ 30 ไร่ ซึ่งขั้นตอนต่างๆได้กำชับเกษตรตำบลร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้ดำเนินการตามแนวทางเดียวกันเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง

เบื้องต้น ทั้ง 22 อำเภอของศรีสะเกษ นาข้าวถูกน้ำท่วมราวๆ 310,000 ไร่ จากทั้งหมด 3,300,000 ไร่เศษ หรือเสียหาย 10% ต้องคัดกรองให้ชัดเจนอีกครั้ง คาดข้าวเสียหายจริง ราวๆ 230,000.-ไร่ หรือ 70 % ของผลสำรวจ แต่หากเทียบกับปีที่ผ่านมา ผลสำรวจความเสียหายราวๆ 170,000ไร่ แต่เมื่อคัดกรองคงเหลือ 130,000ไร่ ปีนี้จึงกำชับให้เร่งเรื่องเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน