ศรีสะเกษ – หลายชุมชนติดเกาะเข้า-ออกไม่ได้ ขณะที่สถานการณ์น้ำยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก

 

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หลายชุมชนต้องอพยพหนีน้ำมาอยู่ที่ศูนย์พังพิงชั่วคราว ขณะที่ชาวบ้านบางครัวเรือนยังคงไม่หนีออกจากบ้าน เนื่องจากห่วงทรัพย์สินของตนเอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงต้องนำเรือขนส่งอาหาร น้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่หมู่บ้านการเคหะชุมชน พื้นที่ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่จำนวนมากกว่า 1,600 หลังคาเรือน ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมเส้นทางเข้า-ออกหมู่บ้าน รถเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้ ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวมีทางเข้า-ออกเพียงทางเดียว ชาวบ้านต้องช่วยกันจัดเวรยามอำนวยความสะดวกช่วยเหลือกันเองด้วยความสามัคคี

อีกทั้งส่วนราชการหลายแห่งยังถูกมวลน้ำไหลเอ่อน้ำท่วมได้รับความเสียหาย อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรอำเภอเมือง สาธารณะสุขอำเภอเมือง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด เป็นต้น

ด้าน นายจำรัส สวนจันทร์ เปิดเผยว่า ที่สถานีวัดน้ำ M9 สะพานขาว อ.เมืองศรีสะเกษ ระดับน้ำอยู่ที่ 13.15 เมตร เพิ่มขึ้น 3 เซนติเมตร ยังคงเพิ่มขึ้น 0.50 ซม./ชม. เท่าเดิม ในรอบ 6 ชั่วโมง ส่วนที่สถานี M5 ราษีไศล อยู่ที่ 11.98 เมตร เพิ่มขึ้น 6 ซม. (เพิ่มขึ้น 1 เซนติเมตรต่อ 1 ชั่วโมง) สูงกว่าเดิมเล็กน้อย ที่สถานี M182 กันทรารมย์ ระดับ 13.6 เมตรเพิ่มขึ้น 5 ซม. อัตราการเพิ่มประมาณ 8 เซนติเมตรต่อชั่วโมง และที่สถานี M7 อ.เมืองอุบลราชธานี อยู่ที่ระดับ 10.80 เมตร ยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน