ศรีสะเกษ – ‘ระทม’ ได้แต่ทำใจ คาดน้ำท่วมนานจมบาดาลอีกเกือบเดือน พื้นที่เกษตรเสียหายแล้วกว่า 1.9 แสนไร่

 


เมื่อวันที่ 3 ต.ค. นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุด แม่น้ำมูล บริเวณสถานีวัดน้ำ M6A จังหวัดบุรีรัมย์ M4 จังหวัดสุรินทร์ M5 อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ M182 อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ มีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง M5 ที่อำเภอราษีไศล อยู่ที่ระดับ 11.55 ม. อัตราการเพิ่ม 0.50 เซนติเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่ M182 อ.กันทรารมย์ อยู่ที่ระดับ 13.16 เมตร อัตราการเพิ่ม 1.33 เซนติเมตรต่อชั่วโมง ส่วนลำห้วยสำราญ ที่สถานีวัดน้ำ M9 สะพานขาว อ.เมืองศรีสะเกษ อยู่ที่ระดับ 12.93 เมตรอัตราการลดลง 0.33 เซนติเมตรต่อชั่วโมง และ M42 อ.ห้วยทับทัน ลำห้วยทับทันสูงขึ้น 9 เซนติเมตรในรอบ 6 ชั่วโมง อัตราการเพิ่ม 1.50 เซนติเมตรต่อชั่วโมง ให้เพิ่มการเฝ้าระวัง M42 อีกหนึ่งแห่งด้วยเนื่องจากมีอัตราการสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีต้นน้ำจากจังหวัดสุรินทร์


M182 ระดับ 13.22 ผ่าน Peak1 เรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ Peak2 ระดับ 13.50 เมตร ในวันที่ 4 ต.ค. นี้ นั่นหมายถึงว่าระดับจะเพิ่มจากปัจจุบันนี้ไปอีกประมาณ 30 เซนติเมตร แต่ดูเหมือนว่ากราฟจะเริ่มความชันลดลงอาจจะเหลือประมาณ 13.40 เมตร ทั้งนี้หากมวลน้ำจากลำห้วยสำราญลงมาน้อยลง และแม่น้ำมูลขึ้นหนุนมาน้อยลง และไม่มีฝนตกหรือตกน้อยลง ทั้งนี้หากมวลน้ำจากลำห้วยสำราญลงมาน้อยลง และแม่น้ำมูลขึ้น หนุนมาน้อยลง และไม่มีฝนตกหรือตกน้อยลง M5/ M42 ยังคงเพิ่มปกติ ตามที่คาดการณ์ไว้แล้ว M7 อุบลราชธานี ยังคงชันเท่าเดิม มีโอกาสท่วมอีกมาก อย่างไรก็ตามลักษณะเช่นนี้คาดว่าน้ำจะยังคงท่วมสูงและระดับน้ำจะยังคงที่ยาวไปประมาณ 1-2 สัปดาห์ และจะค่อยๆลดระดับลง คาดว่าอาจใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน จึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ


ขณะที่ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จาการสำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายพบว่า มีพื้นที่ประสบภัย 17 อำเภอ 104 ตำบล 730 หมู่บ้าน เกษตรกร 32,813 ราย พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 192,611 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่นาข้าว 179,713 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 12,548 ไร่ และผลไม้/ไม้ยืนต้น และอื่นๆ 350 ไร่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จะได้เร่งวางแผนให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลดตามหลักเกณฑ์ระเบียบราชการ ในอัตราช่วยเหลือ นาข้าว ไร่ละ 1,340 บาท/ไร่ ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาท/ไร่ และผลไม้/ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาท/ไร่.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา
ศรีสะเกษ // รายงาน