ขอนแก่น (ชมคลิป) ทหาร ร.8 ช่วยย้ายโค-กระบือขึ้นที่ดอน หลังน้ำพองหนุนสูงท่วมคอกภายในวัดหลวงตาน้อย

 

            29 ก.ย. 65 พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าขนย้าย โค – กระบือ จำนวน 153 ตัว ให้กับ พระมหาวรวุฒิ  ปญฺโญวุฑฺโฒ  หรือหลวงตาน้อย ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส  ที่ บ.บึงเรือใหญ่  ต.โคกสี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  หลังจากน้ำในน้ำพองเอ่อล้นตลิ่งขึ้นมา และเริ่มระบายไม่ทันไหลทะลักเข้าท่วมคอก โค – กระบือ โดยพบว่า โค-กระบือ บางส่วนเริ่มมีอาการเจ็บป่วยจึงต้องรีบขนย้ายเร่งด่วน ไปในที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม   ซึ่งพื้นที่แห่งนี้อยู่ติดกับลำน้ำพองเป็นพื้นที่ลุ่มที่เคยถูกน้ำท่วมทุกปี  แม้ทางมูลนิธิจะทำคันดินโดยรอบเพื่อกั้นน้ำ แต่กระแสน้ำที่ไหลมาค่อนข้างเร็ว และหลากท่วมทุ่ง จึงทำให้ไหลเข้าท่วมมูลนิธิฯ ทุกทิศทาง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกได้ทัน

           กองทัพบก โดยกรมทหารราบที่ 8 ได้มีการเตรียมการอย่างรัดกุม เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์  ในการดูแลประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง และตรงตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งยุทโธปกรณ์ที่มีประจำการทุกชนิดให้พิจารณานำมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วม ส่วนพื้นที่ไหนที่คลี่คลายแล้ว ให้เร่งทำการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว การทำงานทุกส่วนให้ประสานกับส่วนราชการอื่นๆ อย่างใกล้ชิด เน้นความปลอดภัย

            จังหวัดขอนแก่นมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์สะพาน คอสะพาน ถนนหลายสาย จังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ ประสบภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือฯ  มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 อำเภอ คือ  อำเภอชุมแพ, บ้านไผ่, เปือยน้อย, โนนศิลา,บ้านแฮด, มัญจาคีรี, แวงน้อย, แวงใหญ่, ชนบท, หนองสองห้อง, โคกโพธิ์ไชย, พล, เมืองขอนแก่น, ภูผาม่าน, พระยืนและอำเภอน้ำพอง