หนองบัวลำภู – ไต้ฝุ่นโนรูตกหนัก น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและไร่นาพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

 

25 กันยายน 2565 เมื่อเวลา 15.30 น.ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานความเสียหายจากสถานการณ์น้ำ เนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะบริเวณภูดอกดู่ ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภุ ทำให้ในพื้นที่บ้านหินตลาด ต.โนนสะอาด ได้มีน้ำเอ่อล้นท่วมถนน ไร่นา และบ้านเรือนของชาวบ้าน รวมทั้งน้ำได้ไหลเข้าท่วมรพ.สต.หินตลาด ต.โนนสะอาด


เบื้องต้นมีบ้านเรือนของราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมล้นตลิ่ง จำนวน 23 หลังคาเรือน และหน่วยงานของรัฐ จำนวน 1 แห่ง


เบื้องต้น นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภูหลังไดรับรายงานจากอำเภอศรีบุญเรืองได้แจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลตำบลโนนสะอาด เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเบื้องต้น โดยได้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.โนนสะอาด ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับชาวบ้าน และแจ้งให้ท้องที่และท้องถิ่นติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้ว

สุภัชรกานต์. แก้วสิงห์/ขตว.หนองบัวลำภู