ขอนแก่น – หลายพื้นที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ 15 อำเภอจาก 26 อำเภอ เสียชีวิต 2 ราย 

 


นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวในงานแถลงข่าวผู้ว่าพบสื่อมวลชนขอนแก่นว่าช่วงนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ออกตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมที่ขอนแก่นยังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้และไปให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้าดูแลน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง


สำหรับจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งสัปดาห์ ช่วงวันที่ 6-10 กันยายน ส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ สะพาน คอสะพาน ถนนหลายสายได้รับความเสียหาย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 15 อำเภอ 75 ตำบล 431 หมู่บ้าน 6 เทศบาล 57 ชุมชน 10,400 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่อำเภอหนองสองห้อง 1 ราย อำเภอแวงน้อย 1 ราย จังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือฯ แล้ว 14 อำเภอ 68 ตำบล 395 หมู่บ้าน 24 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,279 ครัวเรือน ประกอบด้วยอำเภอชุมแพ, บ้านไผ่, เปือยน้อย, โนนศิลา, บ้านแฮด, มัญจาคีรี, แวงน้อย, แวงใหญ่, ชนบท, หนองสองห้อง, โคกโพธิ์ไชย, พล, เมืองขอนแก่น และอำเภอน้ำพอง

ขณะที่น้ำจากชัยภูมิผ่านลำน้ำเซิน ไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ และน้ำจากจังหวัดเลย หนองบัวลำภู ไหลผ่านลำน้ำพะเนียงเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์ที่ปริมาณ 63 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าเป็นวันที่น้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากที่สุดในรอบหลายปีนี้และทางเขื่อนได้ปล่อยออก 25 ล้านลูกบาศก์เมตรสู่ลำน้ำพอง ไหลต่อไปยังลำน้ำชีซึ่งน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง 1 เมตร สามารถช่วยระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ไปได้ในช่วงนี้

ส่วนในพื้นที่เขตเมืองวันไหนฝนไม่ตกจะมีการสูบน้ำออกจากบึงหนองโคตร ลงคลองคูเมืองผันผ่านตัวเมืองขอนแก่นไปสู่บึงทุ่งสร้าง ลงสู่ลำห้วยพระคือไปที่ประตูน้ำ D8 D9 D10 เพื่อไหลลงสู่แม่น้ำชี ซึ่งจะต้องมีแผนการระบายน้ำในภาพรวมของจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเขตรอบนอก และจังหวัดอื่นต่อไป