หนองคาย (ชมคลิป) มท.2 เปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว สืบสานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ท้องถิ่นริมฝั่งโขง

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี มท. 2 หนีบ น.พ.มารุต มัสยวาณิช ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว สืบสานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ท้องถิ่นริมฝั่งโขง ประจำปี 2565 พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย


ที่ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านกองนาง หมู่ที่ 1 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว เทศบาลตำบลกองนาง ประเภท 50-55 ฝีพายทั่วไป โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย,นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดหนองคาย,นายแพทย์มารุต มัสยวาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย,นายกฤษภณ หล้าวงศา ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย , ว่าที่ ร.ต.นครชัย แสงมณี นายอำเภอศรีเชียงใหม่,นายนนทพัฒน์ กิจรักษา ปลัดอาวุโสฯ รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าบ่อ , หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก

นายชิงชัย ทิพย์สมบัติ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกองนาง กล่าวว่า เทศบาลตำบลกองนาง ได้จัดกิจกรรมเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งประเพณีแข่งขันเรือถือเป็นประเพณี วิถีชีวิตความผูกพันของคนในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งและความสมานสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลกองนาง ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินดารา

:ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ) แสงทอง-อภิชาติ แสงรุ่ง จังหวัดหนองคาย