ขอนแก่น (ชมคลิป) เทศบาลนครขอนแก่น ประสานศูนย์ ปภ.เขต 6 นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลมาติดตั้ง เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโนนทัน 1 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต 6 ต้องนำเครื่องสูบน้ำระยะไกล มาสูบน้ำเพื่อช่วยชาวบ้านชุมชนโนนทัน หลังมีน้ำท่วมขังขณะที่บึงหนองโคตรน้ำยังเต็มความจุต้องเร่งสูบระบาย

            ที่สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าหน้าที่ ศูนย์ ปภ.เขต6 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 4 ต้องเร่งสูบน้ำเข้าสู่คลองยาว เพื่อนำน้ำออกจากบึงหนองโคตรหลังจากที่ปริมาณน้ำในบึงหนงโคตรเต็มความจุ หลังจากที่มีฝนตกลงมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง ซึ่งบึงหนองโตรเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ ที่รองรับน้ำในเขตตำบลบ้านเป็ดทำให้น้ำไม่ท่วมเขตพื้นที่เศรษฐกิจเมืองขอนแก่น

              ส่วนที่บริเวณซอยรอบบึงซอย 6 เขตเทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์ ปภ.เขต 6 นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลมาติดตั้ง เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโนนทัน 1 หลังจากที่น้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนจนทำให้ได้รับความเดือดร้อน

             นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เดิมคลองร่องเหมือง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการจัดจราจรน้ำของเทศบาลฯ กำหนดการรองรับปริมาณน้ำได้ที่ 70 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง แต่จากการที่มีฝนตกหนักในเขตเทศบาลและตกต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขัง และน้ำรอการระบาย ซึ่งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายได้เร่งระบายน้ำในจุดที่มีการท่วมขัง และเส้นทางการคมนาคมทุกจุด เพื่อให้น้ำลดระดับลงให้เร็วที่สุด และเมื่อสถานการณ์เริ่มทรงตัว คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่ประสบปัญหา ตอนนี้แผนรับมือน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาในจุดเดิมและบางพื้นที่เป็นพื้นที่ใหม่ ปัญหาเกิดจากปริมาณน้ำที่มากจนเกินขีดความสามารถของท่อระบายน้ำที่จะรองรับได้ และปัญหาการถมพื้นที่ใหม่ ทำให้ทิศทางน้ำเปลี่ยนไปและพื้นที่ที่เคยเป็นที่กักเก็บน้ำธรรมชาติก็เปลี่ยน

         

                “จากเดิมน้ำที่ไหลจะไหลลงไปตามเส้นทางน้ำแต่มีการท่วมขังและระบายไม่ทัน และเส้นทางน้ำเปลี่ยนไป จึงได้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำ เปิดพื้นที่ใหม่เป็นร่องระบายน้ำเพื่อระบายน้ำ และในพื้นที่หลายๆจุดมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่าย ศูนย์ ปภ.เขต 6 จังหวัดขอนแก่น,สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 และหน่วยงานกรมชลประทาน ได้สนับสนุนเครื่องมือที่กระจายไปยังทุกจุดต่างๆ ที่มีปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและบางพื้นที่ ขณะนี้ได้ทำโครงการเพื่อตั้งงบประมาณเปลี่ยนท่อระบายน้ำสำหรับพื้นที่บางแห่งที่ท่อระบายน้ำชำรุดหรือมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างคล่องตัว ตามเส้นทางน้ำและการจัดการจราจรทางน้ำร่วมทุกฝ่ายที่ได้กำหนดไว้”

        

              นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกันเมื่อเกิดฝนตกอาจจะมีขยะหรือถุงพลาสติกไปอุดตามตะแกรงตามฝาท่อระบายน้ำถ้าหากอยู่หน้าบ้านของท่านโปรดช่วยกันเก็บเพื่อให้น้ำสามารถระบายได้เร็วขึ้น และหากใครประสบปัญหาน้ำท่วม สามารถแจ้งมายังเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งได้มีการเตรียมกระสอบทรายไว้ให้บริการประชาชนในพื้นที่ไว้พร้อมแล้ว ส่วนบึงแก่นนครและบึงทุ่งสร้างขณะนี้ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 2 ล้านลูกบาศก์เมตร.