อบจ.หนองบัวลำภู ติวเข้มนักดับเพลิงพร้อมเผชิญเหตุระงับอัคคีภัยอย่างเป็นระบบ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดับเพลิงของผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ สร้างทีมดับเพลิงให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเผชิญเหตุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นแนวทางป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเป็นระบบ ถูกต้องเหมาะสม นำไปสู่ความปลอดภัยทั้งชีวิตทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และของทางราชการ โดยมี ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.หนองบัวลำภู เข้ารับการอบรม


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอัคคีภัย เข้าใจสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย และวิธีการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง มีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นได้ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความรู้เรื่องกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยและหลักการดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย และเทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิง และเทคนิคการหยุดการรั่วไหลและการควบคุมไฟที่เกิดจากน้ำมันและแก๊ส


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู