มุกดาหาร (ชมคลิป) ผู้เลี้ยงปลากระชังเฝ้าระวังระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิด

 

จากปริมาณน้ำที่เขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ปล่อยน้ำในอัตรา ประมาณ 9,000-10,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที ในช่วง 13-18 สิงหาคม 2565 ซึ่งส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขง ที่จังหวัดมุกดาหาร มีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง ต่างพากันปรับกระชังปลาให้เหมาะสมกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น


เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงาน ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ จังหวัดมุกดาหาร ยังคงมีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขง วัดที่ส่วนอุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร กรมทรัพยากรน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีระดับอยู่ที่ 7.50 เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ 14 เซนติเมตร ต่ำกว่า ตลิ่ง 5 เมตร และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง โดยเฉพาะที่บ้านนาโปใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวนกว่า 30 ราย ต้องเฝ้าระวังและหมั่นออกมาดูแลกระชังอย่างใกล้ชิด


ด้าน นายอุไดร์ ชัยสุริยงค์ ชาวบ้านที่เลี้ยงปลานิลในแม่น้ำโขง บ้านนาโปใหญ่ ถนนสำราญชายโขงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร บอกว่า ระดับน้ำโขงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านระดับน้ำยังคงมีระดับเพิ่มขึ้น ตนต้องดูแลกระชังอย่างใกล้ชิด ทั้งมีการยึดกระชังให้มั่นคงแข็งแรงขึ้นและปรับกระชังให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำที่ขึ้น-ลงอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ เพื่อไม่ให้เหล็กยึดกระชังเสียหายและกระชังเอียง จนทำให้ปลาที่เลี้ยงหลุดหนีออกไปได้ แล้วยังต้องดูแลไม่ให้เศษไม้และท่อนไม้ที่ไหลมากับน้ำมาชนกระชังปลาจนทำให้เกิดความเสียหายได้ และที่สำคัญต้องดูแลปลากระชังอย่างใกล้ชิด กลัวปลาปรับตัวไม่ทันและอาจเกิดอาการน็อกน้ำตายส่วนปลาที่ตายเพราะปรับสภาพไม่ทันก็เอาไปทำปลาร้าต่อไป


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร