หนองบัวลำภู – นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูป ร.5 เนื่องใน ”วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”

ดร.ประยูรฯนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูป ร.5 เนื่องใน”วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 และคำปฏิญาณตน”คุณธรรมนักปกครอง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมาอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นำกำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกันจัดกิจกรรมรำลึกถึงวันคล้ายวันก่อตั้ง”วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”ประจำปี 2565 ซึ่งบรรจบครบรอบ 130 ปี


โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ร่วมกันถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งพระองค์ได้ทรงก่อตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข


และในเวลาต่อภายใน ศาลาประชาคมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ รวมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จากนั้นประธานในพิธีกิจกรรมอ่านคติธรรม และสารเนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สารจุฬาราชมนตรี สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สารพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทาวงมหาดไทย สารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย


และสารนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง จากนั้นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน”คุณธรรมนักปกครอง”พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบลที่ทุ่มเทเสียสละทำงานในการบูรณาการในเชิงพื้นที่เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ให้แก่ประชาชน และมอบของขวัญเนื่องใน”วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู