ขอนแก่น (ชมคลิป) คณะเกษตรศาสตร์ มข. พาหนูน้อยอนุบาลสัมผัสการดำนาปลูกข้าว “สนุกกับการเรียนรู้ วิถีชีวิตชาวนา””

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้จักกิจกรรมการดำนา เสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนนอกเหนือจากในห้องเรียน

            11 ส.ค. 2565 ที่แปลงฝึกงาน ถนนต้นสัก คณะเกษตรศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เด็กอนุบาล 1 และ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมการดำนาอย่างสนุกสนาน เด็กๆบางเมื่อดำนาเสร็จแล้วยังไม่ยอมที่จะขึ้นไปล้างตัว กลับเล่นโคลนด้วยความสนุกสนาน จนทำให้ครูและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ต้องช่วยกันอาบน้ำเอาโคลนออกจากตัว สำหรับกิจกรรที่จัดขึ้น ภายใต้ชื่อ “Agro Tour  ดำนาปลูกข้าว 2022” มีครูและนักเรียนระดับอนุบาล 1-2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ยังมีกิจกรรมฐานต่างๆ ได้แก่  ร้อยกำไลลูกยาง  ทำลูกปัด  ทำตุ๊กตาจากใบตอง  ทำของเล่นม้าก้านกล้วย ปลูกทานตะวันในกระถาง  จำลองเสียงจักจั่น  บิงโกแมลง ระบายสีรูปปั้นปลา  การปลูกไม้น้ำ  การกระดาษตักปลา และการปั้นแป้งปั้นปลา ทั้งยังได้รับปลาที่ตักได้ และได้ลูกปัดที่ร้อยเองติดมือกลับไปด้วย  สร้างความสนุกสนาน และความตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียนอย่างมาก

                   รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “ ‘Agro Tour’  เป็นกิจกรรมที่คณะเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นอย่างดีที่สุดสำหรับนักเรียนตัวน้อย  เพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนด้านการเกษตร ได้พัฒนาทักษะในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้มีความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเกษตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนคนรุ่นใหม่ และเด็กๆ  กิจกรรมในครั้งนี้  จึงเป็นความร่วมมือกันกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดง และศึกษาศาสตร์ โดยจัดให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 1-2 ได้ฝึกดำนา เลี้ยงปลา ทำกิจกรรมด้านการเกษตรหลายๆ อย่าง เพื่อให้ได้รู้ว่าการเกษตรเป็นพื้นฐานของผู้คนในประเทศไทย เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ กิจกรรมที่จัดให้ทำให้เด็กมีความสนุก หลายคนไม่เคยลุยโคลนก็ได้ทำ  เป็นกิจกรรมให้เด็กได้รู้ว่าจริงๆ แล้ว ชาวนาได้ทำงานหนักเพียงใดเพื่อคนทั้งประเทศ”