เลย(ชมคลิป)สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติฯ

 


วันที่ 4 ส.ค.65 ที่โรงเรียนเย็นศิระ บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 มีนางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย นายนัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเลย ประธานแม่บ้านมหาดไทย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดเลย สโมสรไลออนส์เมืองเลย สโมสรโรตารี่จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบอาหารกลางวัน เครื่องอุปโภค บริโภค แก่โรงเรียน ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย


นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กล่าวว่า สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯรับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ ๒๔ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดเลย พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และสมาคม ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน การมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค การให้บริการด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ การให้คำแนะนำ การแจกเมล็ดพันธ์พืช เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


เมื่อวันที่ 20 พ.ค.41 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติจำนวน 2 ล้านบาท จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน ผู้ประสบความเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัว ในภาวะวิกฤต สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้น้อมเกล้าฯรับพระราชเสาวนีย์มาดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 25 พ.ค.65 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ตลอดเวลา 24 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน เงินส่วนพระองค์ จำนวน กว่า 15 ล้านบา สนับสนุนโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน และทรงพระกรุณาให้ราชเลขานุการในพระองค์ ฯเยี่ยมเยียนโครงการสม่ำเสมอ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ยังได้พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค ให้โครงการตลอดมา

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /