ขอนแก่น – ชมรมภาพยนตร์สั้น N.K.W. Studio รร.หนองนาคำวิทยาคม สพม.ขอนแก่น ‘สุดปัง’ คว้ารางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

 

นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งชมรมภาพยนตร์สั้น N.K.W. Studio โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ประจำปี 2564 โดยจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลดังกล่าวในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กล่าวต่อว่า ชมรมภาพยนตร์สั้น N.K.W. Studio โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ได้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย ประเภทภาพยนตร์สั้นที่มีคุณภาพเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจ มาแล้วหลายเรื่อง สมาชิกในชมรมประกอบด้วย 1.นางสาวเกษราภรณ์ มาตทวงษ์ นร.ชั้น ม.6 (ประธานชมรม) 2.นางสาวธนัชชา ภาวัง (ชั้น ม.6) 3.นางสาวนริศรา อุ่นสา (ชั้น ม.4) 4.นายภัทรพล ศรีอินทร์ (ชั้น ม.6) 5.นางสาวบุศราวงศ์ สำราญ (ชั้น ม.5) 6.นางสาวพิยดา อินเพชร (ชั้น ม.5) 7.นางสาวพรพิมล ศรีขุ่ย (ชั้น ม.4) 8.ด.ญ. ชุติกาญจน์ วิจิตรศักดิ์ (ชั้น ม.2) 9.ด.ญ. วรกมล ลาดเหนือ (ชั้น ม.2) โดยมีนายศักดรินทร์ ขามธาตุ ครู คศ.1 เป็นคุณครูที่ปรึกษาชมรม

ประภาส วินิจสิริ / ข่าว