หนองบัวลำภู สุดยอด TO BE NUMBER ONE ครอบครัวเดียวกัน ผ่านระดับประเทศ

 


ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าจากการที่จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นพ.สสจ.หนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายอำเภอศรีบุญเรือง นายอำเภอนาวัง หัวหน้าส่วนและผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับจังหวัด และอำเภอที่ส่งเข้าร่วมประกวด รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด หน่วยงาน อำเภอ ชุมชน


ส่งผลการดำเนินงานของ จังหวัด อำเภอ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดใน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุม IMPACK FORUM เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมามีผลการดำเนินนานในภาพรวมสุดยอดครอบครัวเดียวกันของ จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอศรีบุญเรือง และ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานของจังหวัดหนองบัวลำภู ในระดับประเทศ ประจำปี 2565


นพ.สุรพงษ์ฯ สสจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับผลการดำเนินงานประกวดปรากฏว่าอำเภอนาวัง ได้รับรางวัล อำเภอ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 TO BE NUMBER ONE อำเภอศรีบุญเรือง พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกล่าม อบต.นากอก พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1


ส่วนชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร และยอดเพชร ทุกประเภททั่วประเทศไม่ได้เลื่อนระดับ เนื่องจากมีเกณฑ์คุณภาพในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในจังหวัด ซึ่งต้องได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบลหนองแก และจังหวัดTO BE NUMBER ONE ชมรมTO BE NUMBER ONE ต้นแบบทุกชมรมในจังหวัดต้องยกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู