เลย (ชมคลิป) ผช.รมว.ยธ.เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน

 


เวลา 09.30 น. วันที่ 26 ก.ค.65 ที่ โรงแรมเลยพาเลช อ.เมืองเลย จ.เลย นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 62 โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย , ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.เลย อัยการ จ.เลย สถาบันการเงิน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการร่วมงาน


นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 62 ที่ จ.เลย ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเลยและใกล้เคียง เพื่อร่วมมือกันในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินครัวเรือนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย การที่กระทรวงยุติธรรมได้จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย ขึ้นในครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก


เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมาก ที่ได้รับผลกระทบจากการเป็นหนี้ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากความไม่รู้กฎหมาย และบางส่วนไม่ทราบว่าสามารถใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินได้ การที่กระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งฝ่ายคือหน่วยงานเจ้าหนี้ และหน่วยงานภาครัฐ และลูกหนี้ ซึ่งเป็นประชาชนจะได้มาพบ เพื่อใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทหาทางแก้ไขปัญหา ร่วมกันอันจะเกิดประโยชน์แก่ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ และฝ่ายลูกหนี้ ทั้งยังเป็นการช่วยลดคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และทำให้ลดค่าใช้ง่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นหากมีการดำเนินคดีอีกด้วย


ต้องขอขอบคุณ จังหวัดเลย และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้น สละเวลามาร่วมกันวางแผนและขับเคลื่อนให้เกิดงานในวันนี้ขึ้น ซึ่งจะทำการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินครัวเรือนของรัฐบาลสำเร็จผลบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวัง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย