เลย (ชมคลิป) กรมการแพทย์แผนไทยฯออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จ่ายยาหลังการติดเชื้อ COVID-19

 


เมื่อเวลา 09.-30 น.วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ศาลาประชาคม อ.เชียงคาน จ.เลย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีนายดํารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายจรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.เชียงคาน ผู้ป่วยที่ได้รับนัดหมายจำนวน 300 คนมารับยา และประชาชนชาวอำเภอเชียงคานร่วมงาน


นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า การจัดกิจกรรมในครั้งมีกำหนดการ 1 วัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางเวชปฏิบัติ เวชกรรมไทย และการใช้ยาสมุนไพรในการให้องค์ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วย COVID-19 จากกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก แก่แพทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเลย ในการดูแลประชาชนที่มีอาการ หลังติดเชื้อ COVID-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร และน้ำมันกัญชา แก่ประชาชนในจังหวัดเลย
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทยจังหวัดเลย บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชน ในจังหวัดเลย กิจกรรม ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษา การจ่ายยาสมุนไพร นิทรรศการจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นิทรรศการคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลเลย และแพทย์แผนไทยอำเภอเมืองเลย บูธจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา โดยคาดว่าในอนาคตจะได้มีการขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและต่อยอดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร
ด้านนพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่า กิจกรรม ออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลให้ความรู้และจ่ายยาสมุนไพร ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย ที่มีอาการหลังการติดเชื้อ COVID-19 (ภาวะ Post COVID – 19/ Long COVID – 19)


วัตถุประสงค์ของการโครงการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้านการแพทย์แผนไทยของจังหวัดเลย ได้มารวมพลังทำกิจกรรมนี้ ถือได้ว่าจะเป็นต้นแบบ ในการให้ความรู้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ COVID -19 ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไปในอนาคต


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /