รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ นำ ปชช.-จิตอาสา ปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์ปลา โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” คืนพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดป่าหนองม่วง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินคืนพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี พระอาจารย์บุญมี เตชธรรมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองม่วง พร้อมด้วย นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นายธนวัฒน์ แก้วกล้า นายก อบต.หนองครก นายแสวง เชื้อทอง นายก อบต.หมากเขียบ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม


โอกาสนี้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้มอบกล้าไม้ จำนวน 500 ต้น ให้กับผู้นำชุมชน พร้อมมอบป้ายเขตอภัยทานเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา มหาวชิราลงกรณ วัดป่าหนองม่วง และร่วมกันปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในชุมชนให้รู้จักรักและหวงแหนป่าไม้ในชุมชนของตนเอง เป็นการเพิ่มออกซิเจน และจำนวนทรัพยากรป่าไม้ในชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งอาหารให้กับชุมชน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน