หนองบัวลำภู (ชมคลิป) พสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู 10 คน ร่วมพิธีปลงผมนาคก่อนเตรียมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง’

พสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู 10 คน ร่วมพิธีปลงผมนาคก่อนเตรียมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ’สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง’เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 กค.นี้ ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอศรีบุญเรือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณพิธีศาลาการเปรียญ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ประกอบพิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


โดยมีพระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บิดา มารดา ของผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท ได้ร่วมกันปลงผม ขลิบผม ให้กับผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จำนวน 10 คน และในโอกาสเดียวกัน พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าขณะจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ


สำหรับโครงการบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดหนองบัวลำภู มีข้าราชการและประชาชน แจ้งความประสงค์ จำนวน 10 คน โดยจะบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นระยะเวลา 20 วัน โดยเริ่มบรรพชาอุปสมบทในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติศาสนกิจประจำวัดที่วัดสว่างอารมณ์ ไปจนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการที่คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู จัดให้มีขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


โดยผู้เข้าร่วมในพิธีปลงผมนาคในครั้งนี้ ต่างปลาบปลื้มใจ อนึ่งหากพุทธศาสนิกชนในเขตใกล้เคียงมีจิตศรัทธาจะเป็นเจ้าภาพถวายภัตราหารเช้า-เพล หรือน้ำปานะสำหรับพระนวกในห้วงวันเวลาดังกล่าวได้ที่วัดสว่างอารมณ์หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู