มหาสารคาม (ชมคลิป) เตรียมจัดงานกาชาดและมหกรรมเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากลยกระดับการพลิกฟื้นเกษตรกรรมยั่งยืน

 


ที่ห้องประชุมโรงแรมเอสตะวัน อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม รวมกันแถลงข่าว การจัดงานกาชาดและงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล เพื่อยกระดับการพลิกฟื้นเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมการรปะกอบอาชีพด้านการเกษตรของเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจงหวัดมหาสารคาม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้จังหวัดมหาสารคามต้องเลื่อนการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม แต่มีบางกิจกรรมซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น งานบวงสรวงพระแม่โพสพ รวมทั้ง การออกรางวัลสลากกาชดสมนาคุณ ยกเว้นร้านมัจฉากาชาด ที่มีภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่วมบริจาคทั้งเงินสด สิ่งของ เช่น รถจักรยานยนต์ ทีวีสี ตู้เย็น ที่ยังคงเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามจึงได้ร่วมบูรณาการ “งานกาชาด” และงานมหกรรม “มหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล” เข้าด้วยกันระหว่างวันที่ 22-29 กรกฎาคม 2565 รวม 8 วัน เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดมหาสารคาม


ในส่วนของงานมหกรรม “มหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากล” เนื่องจากจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่เกษตรกรรมถึงร้อยละ 84 ของพื้นที่ทั้งหมดและมีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึงร้อยละ 80 ดังนั้น จังหวัดจึงให้ความสำตคัญกับการขับเคลื่อนให้เมืองมหาสารคามสีเขียวสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกมิติ มีความยั่งยืนสมดุลทั้งระบบสังคม เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ ต้องการยกระดับคุณภาพของสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีพื้นที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม

คาดว่าการจัดงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากล ได้ยกระดับเกษตกรที่อยู่ในสังกัดแต่ละหน่วยงานสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนโครงการ “เมืองมหาสารคามสีเขียวสู่เกษตรกรรมยั่งยืน” การพลิกฟื้นเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสิรมการประกอบอาชีพด้านาการเกษตรของเกษตรกร ตลอดจน เกิดการจับจ่ายใช้สอยทำให้มีเงินนหมุนเวียนในระบบ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดมหาสารคาม จะส่งผลทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น พี่น้องเกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า มีรายได้จากการนำสินค้า พืชผลทางการเกษตรและสินค้าอื่น ๆ มาร่วมจำหน่ายภายในงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสิรมการท่องเที่ยวของมหาสารคาม


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม “งานกาชาดและงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดีก้าวสู่สากล” และมาร่วมลุ้นรางวัลต่าง ๆ ในร้านมัจฉากาชาด เพียงซื้อสลากใบละ 20 บาท โดยรายได้จากร้านมัจฉากาชาดจะนำไปช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์
ด้านนายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดกล่าวถึงไฮไลท์ ของการจัดงานมหกรรมมหาสารคามเมืองผลิตสินค้าดี ก้าวสู่สากล มีการจัดประกวดและการแข่งขัน เช่น การประกวดโคเนื้อ การประกวดกระบือ การประกวดอาหารแปรรูปจากมันแกว การประกวดกล้วยน้ำว้า การประกวดปิ้งข้าวเกรียบลีลา การประกวด Young Smart Farmer เป็นต้น
โดยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแต่แต่ละวันจะได้เต็มอิ่มและตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมบนเวที ทั้งการเดินแบบผ้าไทย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นท้องที่ กิจกรรมประกวดคัฟเวอร์แดนซ์ ชุดการแสดงหมอลำ กิจกรรมแสดง To Be Number One รวมถึงการแสดงของศิลปินของนักร้องชื่อดังอีกมากมายทั้ง 8 วัน 8 คืน