ทั่วไทย (ชมคลิป) สมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ลงพื้นที่เทศบาล อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ภารกิจส่งเสริมปลูกกระท่อมถูกกฎหมาย

เมื่อวันที่ 11 กค.65 ปฏิบัติการพิเศษ ของสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินลงพื้นที่เทศบาล อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ภารกิจส่งเสริมปลูกกระท่อมถูกกฎหมาย ขายได้จริง ร่วมกับผู้แทนองค์กรภาครัฐ นำโดยด็อกเตอร์ธนันรัฐท์ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน นายประพิศอุยคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเชียงดาว/นายพิพัฒน์เลิศสมุทรเทพา /นายสรรเสริญ พงษ์พิพัฒน์ปลัดอำเภอเชียงดาว/นายบุญเรืองคงรักษ์ นายกเทศมนตรีพระธาตุปูคำ /นายสมชายปัญญาโยม รองนายกเทศมนตรีเมืองนะ นายสุรีย์ อุปปันใจ รองปลัดเทศบาลเมืองไงพร้อมคณะ จัดอบเสวนาเปิด สถานีปฏิบัติการ(พิเศษ) ตามแนวศาตรแห่งพระราชา “ ครั้งหนึ่งในชีวิต”(ทำดีเพื่อแผ่นดิน) สร้างงาน/สร้างอาชีพ/สร้างรายได้ให้เกษตรกร อย่างต่อเนื่องทุกภูมิภาค

ส่งเสริมปลูกกระท่อมทั้งประเทศทดลองดินจำนวน 10,000,000 ต้น ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินได้ขึ้นทะเบียน/ศึกษาวิจัย/รับรองสายพันธุ์กระท่อมก้านแดงอินโด ส่งขายเข้าโรงงานแปรรูปสงขลา ซึ่งได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือไว้แล้วกับหอการค้าซาอุดีอาระเบียในเบื้องต้น โดยมีบริษัท ดีน่าฟร์ามเป็นผู้ประสานในการให้ความร่วมมือกับสภาหอการค้าของประเทศซาอุดีอาระเบีย ในการรับซื้อผลผลิตใบกระท่อม แต่ถึงอย่างไรกฎหมายในการผลิตแปรรูปยังต้องควบคุมหากเกษตรกร ไม่มีหมายขึ้นทะเบียนผลวิจัยใบรับรองสายพันธุ์ก็ยังไม่สามารถที่จะขายเข้าโรงงานได้

ในส่วนของ 10,000,000 ต้นสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน เกษตรกร มีหน้าที่หาที่ดินปลูกและนำ ผลผลิตขายให้กับบริษัทดีน่าฟาร์ม รับซื้อเบื้องต้นในราคาท้องตลาด 80 ถึง 200 บาทไม่คัดเกรด เกษตรกรสนใจที่จะปลูกพืชกระท่อม ดร. ธนันท์รัฐเจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินได้กล่าวว่า ขอให้เกษตรกรใช้วิจะไรยาในการปลูกพืชกระท่อมโดยเริ่มปลูกตั้งแต่คนละ 20 ต้นขึ้นไปไม่เกิน 1000 ต้นต่อหนึ่งรายใหญ่หรือเกษตรแปลงพิเศษ และสมาคม จะรับซื้อเฉพาะ สมาชิกที่ลงชื่อไว้กับ โครงการเท่านั้น หากเกษตรกรท่านใดสนใจที่จะปลูกพืชกระท่อมเปลี่ยนใบไม้ให้กลายเป็นเงิน สอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098716716999914, 0646455298 จำนวนจำกัด