ศรีสะเกษ – เดินหน้าฝึกอบรม ชรบ. เสริมสร้างศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรม ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล ประจำปี 2565 โดยมี นายบุญชอบ พวงจำปา ปลัดอาวุโสอำเภอกันทรารมย์ พ.ต.อ.นิลกาฬ พรศักดิ์ ผกก.สภ.กันทรารมย์ นายปรีชา ส่งเสริม หัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ นางประดับ สมนึก นายก อบต.อีปาด นางบุญเรือน คูณทวี ผอ.โรงเรียนประสานมิตรวิทยา หัวหน้าส่วนราชการ ชรบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


นายปรีชา กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบล ในการแก้ไขปัญหา การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เฝ้าระวังยามในพื้นที่วิกฤติจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้นำชุมชนและราษฎรที่มีจิตอาสา ในพื้นที่ ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ จำนวน 80 คน


ซึ่งเป็นการฝึกยุทธวิธีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงภายใน และรักษาความสงบเรียบร้อย สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการฝึก การใช้อาวุธปืนลูกซอง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในหมู่บ้าน การค้นยานพาหนะและบุคคล การจับกุมผู้กระทำความผิดและท่าบุคคลมือเปล่า เป็นต้น อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน